Łukasz Sitek

Kara porządkowa nakładana przez organ podatkowy

Jeśli przedsiębiorca nie zastosuje się do pisma z urzędu skarbowego i nie zjawi w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia, to może go to dużo kosztować.

Wspólność majątkowa a firma jednego z małżonków

Małżonkowie, gdy mają wspólność majątkową, przy wykonywaniu niektórych czynności dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej będą potrzebowali zgody męża lub żony. A jeśli firma przyniesie straty bądź jedno z nich zaciągnie długi, drugie też może za nie odpowiadać.

PIT przedsiębiorcy z małżonkiem a zawieszenie działalności

Samo zawieszenie działalności nie wystarczy, aby przedsiębiorca mógł rozliczyć dochody z umowy o pracę czy o dzieło wspólnie z żoną i zapłacić od nich podatek według skali.

Postępowanie skarbowe: surowsze kary za przewinienia

Od 1 stycznia niesumienni podatnicy muszą się liczyć z koniecznością uiszczania wyższych grzywien. To efekt podwyższenia o 70 złotych minimalnego wynagrodzenia.

Wybór formy opodatkowania do 20 stycznia 2015

Nawet jeśli podatnik zakomunikował już fiskusowi swój wybór co do formy opodatkowania na 2015 r., ale zmienił zdanie, może jeszcze wycofać swoje oświadczenie. Chyba że uzyskał przychód. Wtedy musi czekać do przyszłego roku.

Koszty podatkowe a strata na skutek likwidacji działalności gospodarczej

Wydawane w ostatnim czasie interpretacje pokazują, że – po interwencji sądu – urzędnicy przyznają rację podmiotom gospodarczym.

Kiedy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów

PIT/CIT | Opuszczając wynajmowaną nieruchomość, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych niezamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym, pod warunkiem że nie zaprzestaje prowadzenia działalności.

Kiedy sąd umorzy firmie grzywnę lub rozłoży ją na raty

Firma, która przegrała proces, a jest w złej sytuacji finansowej, może złożyć wniosek o ulgę. Skarb Państwa zrezygnuje z należnych mu kwot tylko w wyjątkowych sytuacjach. Może jednak potem zmienić zdanie.