W rozliczeniu za 2010 r. zniesione zostały utrudnienia, które w poprzednich latach niejednokrotnie zniechęcały do rozliczenia przez Internet.

Jeszcze w poprzednim roku małżonkowie, którzy chcieli wypełnić zeznanie online, musieli najpierw poinformować o tym urząd skarbowy na piśmie. Konieczne było upoważnienie na papierowym druku UPL-1, by np. mąż zyskał prawo do wypełnienia PIT w imieniu żony. UPL-1 należało złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym. Wiele osób wolało złożyć wspólny PIT drogą tradycyjną.

Od tego roku na zeznaniu małżonków wystarczy jeden podpis.

Jeśli więc podatnik chce rozliczyć się z żoną, wystarczy, że wypełni PIT z uwzględnieniem jej przychodów i wyśle do urzędu. Nie  trzeba składać pełnomocnictwa na papierowym druku.

Co ważne, jeśli mąż występuje pierwszy w zeznaniu, składa w ten sposób oświadczenie o upoważnieniu go przez żonę do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Należy jedynie pamiętać o ograniczeniach, które obowiązują niezależnie od formy rozliczenia. Wspólne rozliczenie przysługuje tylko tym osobom, które pozostawały w związku małżeńskim przez cały 2010 r. i składają teraz zeznanie na druku PIT-36 lub PIT-37.

To nie koniec ułatwień, gdyż  składający zeznanie przez Internet łatwiej poprawią ewentualne błędy. Dotychczas  trzeba było to zrobić w formie tradycyjnej albo użyć bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Teraz wystarczy jeszcze raz wypełnić druk zeznania drogą elektroniczną, wpisując prawidłowe dane. Podobnie jak przy składaniu poprawionej „zwykłej" deklaracji, także w rozliczeniu online trzeba zaznaczyć pole „korekta".

Inne ułatwienie, które stosuje się także do  formularzy składanych „na piśmie", dotyczy przekazywania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. W rozliczeniu za 2010 r. nie trzeba już podawać jej nazwy. Wystarczy numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwota stanowiąca 1 proc. podatku.

Wciąż jednak podatnicy nie mogą złożyć przez Internet zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-3

. Jest to formularz, w którym informuje się urząd np. o zmianie adresu czy numeru dowodu osobistego.