Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację korzystną dla mężczyzny, który poza prowadzoną działalnością gospodarczą zajmuje się prywatnym najmem lokali.

Mężczyzna napisał, że posiada kilka mieszkań, które wynajmuje osobom prywatnym. Ponadto jest współwłaścicielem kilku lokali użytkowych – nabył je w spadku. Obecnie wynajmuje je podmiotom gospodarczym na cele użytkowe. Dodał, że prowadzi działalność gospodarczą, ale inną niż wynajem. Nieruchomości stanowią jego majątek prywatny, odrębny od prowadzonej firmy. Nie wprowadził ich do ewidencji działalności gospodarczej.

Chciał się upewnić, że prawidłowo rozlicza zyski z najmu. Zapytał, czy może płacić ryczałt 8,5 proc. bez względu na rodzaj i liczbę wynajmowanych lokali oraz wysokość osiąganych z tego tytułu przychodów.

Dyrektor IS w Katowicach podkreślił w odpowiedzi, że zasadnicze znaczenie ma zakwalifikowanie uzyskiwanych przez podatnika przychodów do właściwego źródła. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT może to być albo pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3 tego przepisu), albo najem i dzierżawa (pkt 6).

Według fiskusa w opisanym stanie faktycznym nie ma przeszkód, aby przychód z najmu kilku lokali zaliczyć do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, czyli najmu. Ważne jest jednak, aby taki najem nie spełniał przesłanek pozwalających uznać go za działalność gospodarczą. Nie może być prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły.

Dla właściciela nieruchomości oznacza to, że ma większy wybór, jak rozliczać zyski z tego tytułu. Może płacić PIT według stawek 18 i 32 proc. od uzyskiwanego dochodu albo wybrać ryczałt, który mogą opłacać wyłącznie osoby rozliczające najem prywatny. W tym drugim przypadku zapłaci stawkę 8,5 proc. od przychodu. Nie będzie mógł jednak odliczyć żadnych kosztów jego uzyskania.

Osoba, która chce płacić ryczałt, musi złożyć do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze tej formy rozliczenia. Ma na to czas do 20 stycznia albo – jeśli rozpoczyna najem w trakcie roku –nie później niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu. Oświadczenie jest ważne także w kolejnych latach.

Fiskus uznał na tej podstawie, że skoro wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na wynajmie i złożył stosowne oświadczenie o wyborze ryczałtu, to może płacić podatek według stawki 8,5 proc.

numer interpretacji: IBPBII/2/415 -1042/14/JG

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ