Składki mogą odliczyć zarówno przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej, jak i płacący PIT liniowy. Muszą jednak pamiętać, że w zeznaniu wykazują tylko te kwoty, które zostały zapłacone (a nie były należne) w danym roku.

Jeśli przedsiębiorca płacił składki w zeszłym roku w prawidłowej wysokości, odlicza 2977,62 zł. W styczniu 2016 r. odprowadził bowiem składkę za grudzień 2015 r. (279,41 zł, do odliczenia 240,60 zł). W następnych miesiącach płacił wyższe sumy (288,95 zł, do odliczenia 248,82 zł). Kwotę 248,82 zł należy więc pomnożyć przez 11 miesięcy i dodać do tego 240,60 zł.

Skąd różnice między kwotą zapłaconą a odliczaną? Otóż podatek można pomniejszyć tylko o część składki. Konkretnie 7,75 proc. podstawy jej wymiaru.

Do ZUS odprowadzamy zaś składkę w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru. 1,25 proc. przepada, tej kwoty od niczego nie odliczymy, nie zaliczymy też do kosztów uzyskania przychodów (nie pozwala na to art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT).

Całej kwoty nie odliczą też pracownicy. Ich składki odprowadza płatnik (pracodawca). Szczegółowe informacje o ich wysokości znajdują się w przekazywanym pracownikowi (i fiskusowi) PIT-11.

Osoba zarabiająca na kilka sposobów (np. prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniona na etacie) może pomniejszyć podatek o uiszczoną w danym roku składkę zdrowotną niezależnie od źródła, z którym była ona związana. Jeśli więc np. ma z firmy stratę, wpłatę na ubezpieczenie zdrowotne może odjąć od PIT wyliczonego od dochodów z umowy o pracę.

Składka w kwocie podlegającej odliczeniu jest uwzględniana już przy liczeniu zaliczek na podatek płaconych w trakcie roku. W zeznaniu wpisujemy ją przy obliczaniu rocznego zobowiązania.

Składkę zdrowotną można odliczyć niezależnie od tego, czy jest obowiązkowa czy dobrowolna. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBII/1/415-153/13/MK). Wystąpił o nią właściciel wynajmowanego mieszkania, który rozlicza się ze skarbówką ryczałtem. Złożył wniosek do NFZ o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i co miesiąc opłaca składki. Może je odliczyć od podatku.

W zeznaniu za 2016 r. wolno też wykazać zapłacone dopiero w tym roku składki za poprzednie lata. Nie można natomiast w PIT za 2016 r. odliczyć składki odprowadzonej we wcześniejszych latach, która nie mogła wtedy pomniejszyć podatku, ponieważ był za niski.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ