Mec. Jerzy Naumann: Sprawa Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego jest oczywista

PiS umiejętnie korzysta z zamętu poznawczego oraz informacyjnego, aby bronić Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego i przy okazji realizować własne polityczne cele - pisze mec. Jerzy Naumann.

Publikacja: 07.01.2024 14:45

Były szef MSWiA Mariusz Kamiński (P) oraz były wiceminister resortu Maciej Wąsik (L) podczas posiedz

Były szef MSWiA Mariusz Kamiński (P) oraz były wiceminister resortu Maciej Wąsik (L) podczas posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Warszawie

Foto: PAP/Leszek Szymański

W sprawie skazanych Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego powstał niesłychany zamęt poznawczy i informacyjny. Sprzyja on dezorientacji opinii publicznej. PiS umiejętnie korzysta z tego zamętu wzniecając wątpliwości i tworząc wrażenie, że sprawa jest nie tylko nieoczywista, ale wręcz prowadzona przez Marszałka Sejmu oraz Sąd Najwyższy w sposób naruszający konstytucję. Wystarczy kilka prostych zdań, aby cały ten bałagan uporządkować.

1) tzw. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest częścią Sądu Najwyższego, ponieważ nie jest sądem;

2) osoby zasiadające w tzw. Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie są sędziami, a wyłącznie - bezpodstawnie - uzurpują sobie ten tytuł i, równie bezpodstawnie, przypisują sobie kompetencje w zakresie orzekania w systemie wymiaru sprawiedliwości RP;

3) wszelkie dokumenty kształtujące sytuację prawną obywatela lub innych podmiotów, publikowane przez wyżej wspomnianą tzw. Izbę nie wywołują żadnych skutków prawnych - w żadnej sferze;

Czytaj więcej

Mariusz Muszyński: O obcinaniu budżetu Prezydenta

4) p. Małgorzata Manowska nie jest sędzią Sądu Najwyższego; nie jest też Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego; wynika z tego, że wszelkie jej decyzje formalne (zarządzenia, postanowienia, wyroki) są pozbawione mocy prawnej jako wydane przez osobę nieuprawnioną;

5) wszelkie akta spraw, w tym - spraw skaz. Kamińskiego oraz skaz. Wąsika znajdujące się w posiadaniu tzw. Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN są przetrzymywane bezprawnie, winny zostać niezwłocznie wydane osobom/podmiotom uprawnionym, a ewentualne zaniechanie tego obowiązku stanowi przestępstwo.

Wszystkie powyższe twierdzenia znajdują podstawę w obowiązującym w Rzeczypospolitej prawie oraz w orzecznictwie sądów polskich jak i europejskich.

Jerzy Naumann, adwokat, były rzecznik dyscyplinarny Naczelnej Rady Adwokackiej, a następnie prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, obecnie sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, autor komentarza do Kodeksu Etyki Adwokackiej

Opinie polityczno - społeczne
Michał Szułdrzyński: Rada Ministrów Plus, czyli „Bezpieczeństwo, głupcze”
Opinie polityczno - społeczne
Jędrzej Bielecki: Pan Trump staje przed sądem. Pokaz siły państwa prawa
Opinie polityczno - społeczne
Mariusz Janik: Twarz, mobilizacja, legitymacja, eskalacja
Opinie polityczno - społeczne
Bogusław Chrabota: Śląsk najskuteczniej walczy ze smogiem
Opinie polityczno - społeczne
Jerzy Surdykowski: My, stare solidaruchy