Znane są już wyniki rozpoczętego w marcu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i trzech wiceprezesów KHW.

Czwarty wiceprezes (ds. pracowniczych) Waldemar Mróz został już w marcu ponownie wybrany na to stanowisko przez załogę. Na stanowisku wiceprezesa ds. ekonomiki i finansów pozostanie Artur Trzeciakowski.

Wiceprezesem ds. produkcji został związany wcześniej z kopalniami Kompanii Węglowej Wojciech Zasadni (poprzedni wiceprezes KHW ds. produkcji nie stanął do konkursu), a wiceprezesem ds. handlowo-rynkowych będzie Roman Łój, który pełnił już tę funkcję do 2008 r. Teraz wrócił na stanowisko, zastępując Marka Kluska. Łój był ostatnio szefem spółki Katowicki Węgiel z grupy KHW.

Nowy zarząd rozpoczyna pracę z dniem odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy (jest nim minister gospodarki), zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok 2009. Zatwierdzenie sprawozdania nastąpiło wczoraj.

O cztery stanowiska w zarządzie KHW ubiegało się siedmiu kandydatów. Jednym z zadań zarządu nowej kadencji będzie przygotowanie holdingu do wprowadzenia na giełdę. W tym roku spółka wznowiła zawieszone wcześniej przygotowania do upublicznienia, chcąc m.in. pozyskać kapitał na inwestycje.

Nowy zarząd, w starym składzie, wyłoniła w tym roku także rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kadencja zarządu największej górniczej firmy - Kompanii Węglowej - kończy się w połowie przyszłego roku.

Stanisław Gajos jest prezesem holdingu od 2003 r.