Zlokalizowane w woj. łódzkim Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe OSSA należy do największych tego typu obiektów w Polsce. Obecnie przebywa w nim tysiąc wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wieku od 0 do 17 lat, a ewakuowanych z Ukrainy. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca wraz z Fundacją Most the Most stworzył dla nich cykl warsztatów edukacyjno-warsztatowych.

Ich celem finalnym będzie właśnie wystawienie fragmentów „Zaporożca za Dunajem” Semena Hułak-Artemowskiego. Kompozytor działający w XX wieku to wybitny klasyk muzyki ukraińskiej. Sam zresztą był śpiewakiem operowym, występował m. in. we Włoszech, zatem opera była mu szczególnie blika.

„Zaporożec za Dunajem”, który powstał w 1862 r., a kompozytor śpiewał na premierze jedną z głównych partii, odegrał podobną rolę w historii ukraińskiego teatru jak u nas „Krakowiacy i górale” Bogusławskiego i Stefaniego.

Zajęcia w dziesięciu kategoriach tematycznych prowadzą polscy artyści, pedagodzy i animatorzy, z którymi współpracują edukatorzy ukraińscy. Przygotowano także odrębne zajęcia warsztatowe poświęcone muzyce, czy szerzej kulturze polskiej. Kierownictwo artystyczne projektu objął doświadczony reżyser operowy Michał Znaniecki.

– Opera to kompleksowe dzieło sztuki. Muzyka i plastyka, choreografia i gra aktorska łączą się w jeden wspólny świat, w którym każde może znaleźć swoje miejsce – uważa Michał Znaniecki. – Uczestnicy warsztatów mają szansę rozwijać i pogłębiać swoje pasje, od tych technicznych czy technologicznych po artystyczne. „Zaporożec za Dunajem” to temat przewodni naszej pracy, a jego realizacja w formie scenicznej z udziałem dzieci to wspaniałe wyzwanie.

W prezentacji fragmentów opery Semena Hułak-Artemowskiego obok dzieci wystąpią ukraińscy artyści operowi.

Projekt stanowi cześć programu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca „WspieraMY Ukrainę”. Jest on skierowany do artystów, którzy przybyli do Polski po agresji Rosji na Ukrainę oraz do rodzimych instytucji kultury, które są otwarte na nawiązanie z nimi współpracy i mogą uczestniczyć w organizacji dla przybyszów rezydencji, pomocy stypendialnej czy zapewnić im warunki do pobytu twórczego.