Bez możliwości wykupienia społecznych mieszkań

Resort rozwoju planuje szereg zmian w mieszkaniówce, m.in. przywrócenie zakazu wyodrębniania na własność lokali społecznego budownictwa czynszowego.

Publikacja: 28.03.2024 04:30

Bez możliwości wykupienia społecznych mieszkań

Foto: www.pixabay.com

Tak wynika z założeń nowelizacji ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw. Przywrócenie wspomnianego zakazu dotyczy lokali wybudowanych w ramach rządowego programu SBC, czyli preferencyjnych kredytów dla inwestorów społecznego budownictwa czynszowego, który jest skierowany m.in. do towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych oraz spółek gminnych. W projekcie nowelizacji przewidziano jego wydłużenie kolejny rok i podwyższenie wydatków państwa na ten cel.

Co z wyodrębnieniem lokali?

Podkreślmy, że społeczne budownictwo czynszowe jest najczęściej realizowane ze współudziałem finansowym gmin. Od 1 stycznia 2022 r. osoby wynajmujące te mieszkania przez co najmniej 5 lat, mogą je wykupić po uzyskaniu zgody od TBS-u.

Hanna Milewska-Wilk, specjalistka ds. mieszkalnictwa w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów przypomina, że TBS-y w założeniu miały być lokalami na wynajem. - Gminy spostrzegły, że po sprzedaży takich nieruchomości za zaledwie część ich wartości, ich właściciele mieli problem z remontem, w związku z czym to najczęściej gmina ponosiła koszty np. remontu elewacji czy doprowadzenia mediów do tych mieszkań – podkreśla ekspertka.

Projektowane przepisy przewidują też wydłużenie okresu, po którym można wyodrębnić na własność lokale mieszkalne utworzone z wykorzystaniem wsparcia udzielonego w ramach rządowego programu BSK, czyli skierowanego na rozwój budownictwa socjalnego i komunalnego. Okres ten ma wynosić 25 lat (obecnie 15 lat). Po tym czasie wykupienie nieruchomości będzie możliwe wyłącznie po cenie rynkowej (bez bonifikaty), a uzyskane środki przeznaczone będą na tworzenie nowego lub modernizację istniejącego mieszkaniowego zasobu gminy.

- Budowanie mieszkań gminnych i komunalnych po to, by po 25 latach je sprzedać, mija się z racjonalnym budowaniem tego typu lokali. Nie powinny być prywatyzowane – uważa Hanna Milewska-Wilk.

Czytaj więcej

Patodeweloperka. Państwo podaruje inwestorom kilka dodatkowych miesięcy

Wsparcie na akademiki 

Projekt przewiduje też, że uczelnie wyższe będą mogły ubiegać się o finansowe wsparcie na budowę lub remont akademików, korzystając z programu preferencyjnych kredytów na ten cel.

- Niestety, pojawiają się już przypadki młodych osób, które rezygnują ze studiowania na dobrych uniwersytetach, bo nie stać ich na wynajęcie stancji, a miejsc w akademikach brakuje - zauważa prof. Marcin Czyżniewski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zdaniem konieczne jest opracowanie strategii budowy i remontów akademików.

W projekcie uwzględniona zostanie także zmiana, o której pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, czyli powrót do ustalania liczby miejsc parkingowych przez gminy. Od maja 2023 r. deweloperzy realizujący inwestycje mieszkaniowe na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej są zobowiązani do wyznaczania co najmniej 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie lub jednego miejsca w obszarze zabudowy śródmiejskiej. Po planowanych zmianach wskaźnik parkingowy będzie mógł być dostosowany prze gminy do lokalnej specyfiki.

Nowelizacją zmienione mają zostać także przepisy niezbędne do tego, aby po 30 czerwca 2024 r. (czyli z dniem zakończenia okresu przejściowego, w jakim mogą być stosowane przepisy dotychczasowego rozporządzenia Komisji Europejskiej) nadal było możliwe udzielanie pomocy właścicielom wydzierżawiającym mieszkania i domy jednorodzinne społecznym agencjom najmu (chodzi o zwolnienia podatkowe).

Etap legislacyjny: projekt wpisany do wykazu prac rządu

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek