Kiedy wpis do rejestru zabytków

Obiekt może być wpisany do rejestru zabytków gdy wyróżnia się swoimi wartościami artystycznymi, historycznymi, naukowymi na tle innych obiektów. Wpis do rejestru to najwyższy reżim ochrony prawnej.

Publikacja: 12.03.2024 02:00

Kiedy wpis do rejestru zabytków

Foto: Adobe Stock

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje hierarchiczność objęcia zabytków formami ochrony i opieki. W świetle przesłanek uzasadniających wpis do rejestru zabytków danego obiektu musi się wiązać z jego wyróżniającymi się wartościami historycznymi, przestrzennymi i naukowymi na tle innych dawnych obiektów. Warto podkreślić, że instytucja wpisu do rejestru oznacza w praktyce objęcie go najwyższym reżimem ochrony ustawowej.

Zabytek nieruchomy (np. dom, kamienica) wpisuje się do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela budynku, ewentualnie użytkownika wieczystego gruntu, na którym go posadowiono. Rejestr zabytków prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. W gminnej ewidencji zabytków powinny zaś być ujęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta, burmistrza, wójta. Ewidencja zabytków (zarówno wojewódzka jak i gminna) jest pojęciem szerszym niż rejestr zabytków. 

Pozostało 87% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a