Sąd: za obecność uciążliwego lokatora zapłaci gmina

Brak zastępczego mieszkania dla najemcy, który nie reguluje czynszu i ma zostać eksmitowany, kończy się sięganiem do publicznego portfela.

Publikacja: 02.11.2023 07:24

Sąd: za obecność uciążliwego lokatora zapłaci gmina

Foto: Fotorzepa / Rafał Guz

Tak zdecydował Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, rozpatrując sprawę lokatorki uprawnionej do zajęcia lokalu socjalnego, który miało jej zapewnić miasto. Eksmisję więc wstrzymano do czasu złożenia oferty zawarcia umowy najmu. Ponieważ do tego nie doszło, właściciele zajmowanego przez nią mieszkania domagali się odszkodowania. Na jego wysokość miała się złożyć między innymi równowartość czynszu z najmu, jaki teoretycznie mogliby uzyskać. Miasto chciało oddalenia powództwa, argumentując, że gdyby lokal został wystawiony na wolnym rynku, to we wskazanym okresie nie przyniósłby aż tak wysokiego zysku.

Po rozpoznaniu sprawy sąd nakazał miastu zapłatę ponad 12 tys. zł. Powołał się na ustawę o ochronie praw lokatorów, w myśl której właścicielowi – jeśli gmina nie zapewniła osobie uprawnionej na mocy wyroku lokalu socjalnego – przysługuje roszczenie odszkodowawcze. SR uznał, że w tym przypadku właściciele ponieśli szkodę, bo nie mogli swobodnie dysponować swoim lokalem.

Wskazał, że bez problemu mógłby zostać on wynajęty na wolnym rynku z racji położenia w centrum dużego miasta, blisko uczelni i przedsiębiorstw, ale zajmowany był przez osobę, która nie uiszczała żadnych należności.

– Konieczność ponoszenia przez właściciela lokalu kosztów związanych z korzystaniem z mieszkania przez lokatorów, którzy nie ponoszą takich opłat, jest co do zasady normalnym następstwem niewykonania przez gminę obowiązku dostarczenia im lokalu socjalnego – dodał sąd.

– Należy zaznaczyć, że sam fakt wydania wyroku eksmisyjnego, w którym orzeczono o uprawnieniu byłego lokatora do otrzymania lokalu socjalnego, nie oznacza, że automatycznie gmina, która jest obowiązana taki lokal dostarczyć, pozostaje w opóźnieniu w zapłacie odszkodowania z tym związanego – zastrzegł sąd. Wyjaśnił, że gmina każdorazowo musi zostać wezwana do zapłaty, bo w tym czasie zajmujący lokum może na przykład już się wyprowadzić, co zwalnia ją z odpowiedzialności. Dlatego każde wezwanie musi odnosić się do konkretnego okresu.

Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: I C 1020/22

Czytaj więcej

NSA: od odszkodowania za eksmisję trzeba zapłacić podatek

Tak zdecydował Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, rozpatrując sprawę lokatorki uprawnionej do zajęcia lokalu socjalnego, który miało jej zapewnić miasto. Eksmisję więc wstrzymano do czasu złożenia oferty zawarcia umowy najmu. Ponieważ do tego nie doszło, właściciele zajmowanego przez nią mieszkania domagali się odszkodowania. Na jego wysokość miała się złożyć między innymi równowartość czynszu z najmu, jaki teoretycznie mogliby uzyskać. Miasto chciało oddalenia powództwa, argumentując, że gdyby lokal został wystawiony na wolnym rynku, to we wskazanym okresie nie przyniósłby aż tak wysokiego zysku.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo dla Ciebie
Trybunał: koła łowieckie nie muszą płacić rolnikom za każdą szkodę
Konsumenci
Będą zmiany w zakazie handlu w niedziele. Prezydent Duda podpisał ustawę
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?