Świadectwo energetyczne w 48 godzin. Czy to legalne?

Od 28 kwietnia 2023 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące świadectw energetycznych. Brak dokładnej regulacji ustawowej potęguje niejasności co do wymogów wydawania dokumentów.

Publikacja: 13.07.2023 12:34

Świadectwo energetyczne w 48 godzin. Czy to legalne?

Foto: Adobe Stock

Świadectwo energetyczne to dokument obrazujący, jakie dokładnie zapotrzebowanie na energię, wykorzystywaną chociażby to podgrzewania wody, ogrzewania, oświetlenia czy też klimatyzacji posiada dany budynek lub część budynku. Zasady sporządzania świadectw określone zostały w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków.

Dotychczas, obowiązek posiadania świadectwa obejmował właścicieli lub osoby posiadające spółdzielcze własnościowe (lub lokatorskie) prawo do lokalu, którzy decydowali się na sprzedaż lub wynajem swojej nieruchomości, która wybudowana była po 2009 r. W efekcie nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła w życie 28 kwietnia br., obowiązek ten dotyczy również nieruchomości powstałych wcześniej.

W ustawie brak wskazówek

W ostatnim czasie pojawiło się wiele serwisów oferujących wystawienie „szybkiego” świadectwa energetycznego w 24 lub 48 godzin i to bez dokonania osobistych oględzin przez usługodawców. Właściciele nieruchomości coraz częściej zadają pytanie, czy taki proceder w ogóle można uznać za zgodny z prawem, skoro świadectwo opierać ma się na parametrach instalacyjnych oraz cieplnych.

– Osobie uprawnionej trudno będzie rzetelnie poświadczyć stan rzeczywisty, nie będąc w ogóle w obiekcie. Samo bazowanie na przykład na dokumentacji budowlanej obiektu może okazać się niewystarczające. W praktyce często ten stan projektowy różni się od stanu faktycznego budynku, a tym samym faktyczna wartość takich świadectw pozostaje wątpliwa – wskazuje Joanna Maj, radca prawny z Pracowni Prawa Gospodarczego - Drogoń, Sośniak-Jagielińska, Radcy Prawni.

W ustawie o charakterystyce energetycznej budynków trudno znaleźć dokładne wskazania co do sporządzania samego świadectwa.

- Przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków nie zawierają szczegółowych zapisów na ten temat, a jedynie w art. 4 określają, że świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się na podstawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy – podkreśla mec. Joanna Maj. Dodając jednocześnie, że rozwiązania oferowane przez wspomniane serwisy mogą być interesujące szczególnie dla osób, którym zależy jedynie na uzyskaniu dokumentu.

Czytaj więcej

Już za miesiąc duże zmiany w świadectwach charakterystyki energetycznej

Wpis do rejestru

Warto dodać, że zgodnie z art. 18 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, najważniejszym warunkiem, aby uzyskać wpis do centralnego rejestr charakterystyki energetycznej budynków, który uprawnia do wydawania świadectw, jest posiadanie wyższego wykształcenia inżynierskiego lub z zakresu architektury, studiów podyplomowych obejmujących swoim zakresem charakterystykę energetyczną budynków lub uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane. Wpis danej osoby do rejestru dokonywany jest przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Czytaj więcej

Sprzedaż i wynajem nieruchomości u notariusza tylko ze świadectwem

Świadectwo energetyczne to dokument obrazujący, jakie dokładnie zapotrzebowanie na energię, wykorzystywaną chociażby to podgrzewania wody, ogrzewania, oświetlenia czy też klimatyzacji posiada dany budynek lub część budynku. Zasady sporządzania świadectw określone zostały w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków.

Dotychczas, obowiązek posiadania świadectwa obejmował właścicieli lub osoby posiadające spółdzielcze własnościowe (lub lokatorskie) prawo do lokalu, którzy decydowali się na sprzedaż lub wynajem swojej nieruchomości, która wybudowana była po 2009 r. W efekcie nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła w życie 28 kwietnia br., obowiązek ten dotyczy również nieruchomości powstałych wcześniej.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt