Sąd: Działkę lasu państwowego można zasiedzieć

Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju nie wyłącza zasiedzenia takiego typu nieruchomości.

Publikacja: 23.06.2023 07:39

Sąd: Działkę lasu państwowego można zasiedzieć

Foto: AdobeStock

To sedno najnowszej uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, pod przewodnictwem pierwszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej.

Małżonkowie P. wystąpili o stwierdzenie zasiedzenia przez nich własności części nieruchomości należącej do Lasów Państwowych (Skarbu Państwa) o powierzchni 1200 mkw. Sąd rejonowy uwzględnił wniosek po ustaleniu, że są właścicielami nieruchomości sąsiadującej z tym gruntem, mieszkają tam od 1985 r., a sporny teren od drugiej wojny światowej, wykorzystywany jako wiejskie wysypisko, nie był porośnięty roślinnością leśną. Mając świadomość, że nie są właścicielami tego gruntu, przejęli go, ogrodzili płotem wspólnie ze swoją działką i przeznaczyli na ogródek.

Czytaj więcej

Michał Górski, Jan Paweł Górski: Czy las państwowy można zasiedzieć?

W tej sytuacji SR uznał, że od maja 1985 r. byli samoistnymi posiadaczami tego gruntu w złej wierze i go zasiedzieli, bo nie stosował się do niego art. 2 Ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (dalej: zasobowej), bo grunt nie spełniał w momencie zajęcia żadnego z kryteriów zaliczenia go do lasu z art. 3 Ustawy o lasach. SO w Gdańsku zmienił to postanowienie. Bo choć na mapie z 1962 r. teren był określony jako nieużytek, stanowił część nieruchomości, którą w rejestrze gruntów i księdze wieczystej oznaczono jako leśną, a w planie urządzenia lasu jako lukę przygraniczną do kompleksu leśnego, przejściowo pozbawioną roślinności leśnej, to nielegalne działania najpierw degradujące stan działki, a potem zmieniające sposób jej zagospodarowania nie mogły jej pozbawić przymiotu nieruchomości leśnej.

Rozpatrując skargę kasacyjną P., trójkowy skład SN: prezes Joanna Misztal-Konecka, Beata Janiszewska i Kamil Zaradkiewicz, ze względu na rangę sprawy wystąpili do szerszego składu Izby Cywilnej SN z pytaniem prawnym, czy art. 2 ustawy zasobowej wyłącza możliwość zasiedzenia nieruchomości stanowiącej las państwowy.

W uzasadnieniu jako kluczowe sędziowie wskazali pytania, czy użyte w art. 2 ustawy zasobowej określenie o niedopuszczalności „przekształcenia własnościowego” zasobów naturalnych kraju obejmuje też nabycie własności przez zasiedzenie. Sędziowie wskazali na rozbieżne orzecznictwo i że w odróżnieniu od epoki wprowadzania kodeksu cywilnego nie ma współcześnie „klimatu prawnego” do wprowadzania tak silnego zabezpieczenia własności Skarbu Państwa. Co nie wyklucza określenia przez ustawodawcę pewnej sfery traktowanej jako obszar szczególnie intensywnej ochrony jak zachowanie narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Wskazali więc na potrzebę szerszego rozważenia racji każdego z przeciwstawnych stanowisk, tym bardziej że owe zasoby zajmują istotną część terytorium RP.

Siedmioosobowy skład SN uchwalił, że art. 2 ustawy zasobowej nie wyłącza zasiedzenia nieruchomości stanowiącej las państwowy. Dwóch sędziów zgłosiło zdania odrębne. Uzasadnienia będą później.

Sygnatura akt: III CZP 94/22

To sedno najnowszej uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, pod przewodnictwem pierwszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej.

Małżonkowie P. wystąpili o stwierdzenie zasiedzenia przez nich własności części nieruchomości należącej do Lasów Państwowych (Skarbu Państwa) o powierzchni 1200 mkw. Sąd rejonowy uwzględnił wniosek po ustaleniu, że są właścicielami nieruchomości sąsiadującej z tym gruntem, mieszkają tam od 1985 r., a sporny teren od drugiej wojny światowej, wykorzystywany jako wiejskie wysypisko, nie był porośnięty roślinnością leśną. Mając świadomość, że nie są właścicielami tego gruntu, przejęli go, ogrodzili płotem wspólnie ze swoją działką i przeznaczyli na ogródek.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona