Elektroniczna książka dla każdej budowy. Zmiany w prawie budowlanym narobią bałaganu

Do 1 czerwca br. każdy, kto prowadzi budowę, będzie musiał założyć dla niej elektroniczną książkę obiektu budowlanego.

Publikacja: 31.03.2023 03:00

Elektroniczna książka dla każdej budowy. Zmiany w prawie budowlanym narobią bałaganu

Foto: Adobe Stock

W przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji prawa budowlanego przyspieszono datę obowiązkowej cyfryzacji. Jeżeli Sejm przyjmie ustawę w pośpiechu, np. w kwietniu, inwestorzy będą mieli tylko miesiąc na przejście do online. A jak zwraca uwagę rzeczoznawca budowlany Mariusz Okuń, papierowa książka obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującą dziś ustawą, miała obowiązywać do końca 2027 r. Tymczasem będzie obowiązkowa w formie elektronicznej już od 1 czerwca 2023 r.

– Projektowane zmiany niestety po raz kolejny wywracają do góry nogami proces budowlany, zmieniając przepisy, które zaczęły dopiero co obowiązywać. Był przedstawiony harmonogram i etapy cyfryzacji, jak i kiedy jako społeczeństwo mamy dojść do pełnej cyfryzacji. Niestety, ministerstwo z sobie tylko znanych przyczyn usiłuje na siłę wprowadzić „przyspieszoną” cyfryzację – skarży się „Rzeczpospolitej” Mariusz Okuń.

Czytaj więcej

Ogłoszono ważną nowelizację prawa budowlanego

Projekt znosi możliwość składania wniosków w postaci papierowej. Cała korespondencja ma być prowadzona w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo. Tu jednak ustawodawca przewidział 12-miesięczny okres przejściowy.

Kolejnym przyspieszeniem cyfryzacji jest obowiązek prowadzenia elektronicznego dziennika budowy. Według przepisów obowiązujących od 27 stycznia br. obecnie można go prowadzić w obu formach (papierowej i elektronicznej) do 31 grudnia 2029 r. Po wejściu w życie nowelizacji od 1 czerwca 2023 r. dziennik budowy będzie prowadzony wyłącznie w postaci elektronicznej, z wyłączeniem dziennika budowy dla terenów zamkniętych oraz dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dla których możliwość prowadzenia dziennika w wersji papierowej wydłużono do 31 maja 2026 r.

Pomysł zupełnej rezygnacji z dokumentacji papierowej nie podoba się m.in. Krajowej Radzie Izby Architektów RP. Ta wskazuje, że np. w odniesieniu do obiektów zabytkowych dokumentacja architektoniczna jest dokumentacją archiwalną i bardzo często składają się na nią fotografie czy szkice odręczne. Polska Izba Inżynierów Budownictwa podnosi natomiast, że niemożliwa będzie pełna cyfryzacja procesu budowlanego w tak krótkim czasie.

– Dziennik budowy jest jednym z najważniejszych elementów dokumentacji budowlanej. Odnotowywane są w nim kolejne etapy prac oraz towarzyszące im zdarzenia. Ten urzędowy dokument wydaje inwestorowi właściwy organ administracji budowlanej po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zdaniem Izby zarówno organy, jak i inżynierowie nie są przygotowani do tak szybkiego procesu cyfryzacji procesu inwestycyjnego – tłumaczy Katarzyna Wojciechowska, adwokatka w kancelarii Duraj Reck i Partnerzy.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Sądy i trybunały
TSUE wydał wyrok na reformę polskiego sądownictwa
Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę
Sądy i trybunały
Partia Ziobry krytykuje sędziów za udział w marszu. "Mamy polityków w togach"
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"
Sądy i trybunały
Sędzia Michał Laskowski: Prezydent nie jest strażnikiem konstytucji