Zdaniem RPO w Polsce brakuje narzędzi do zwalczania negatywnych zjawisk, jakich doznają stali mieszkańcy budynków, w których znajdują się mieszkania pod najem krótkoterminowy. To problem, z którym borykają się głównie duże miasta, o dużym natężeniu ruchu turystycznego.

Skargi do RPO

Właściciele oraz najemcy lokali sąsiadujących z takimi mieszkaniami skarżą się RPO, że ich prawo do spokoju, a niekiedy także poczucie bezpieczeństwa, doznają istotnego uszczerbku. Na gruncie obowiązującego prawa nie istnieją zaś żadne skuteczne środki działania, dzięki którym mogliby zwalczać patologie, na jakie narażeni są ze strony turystów. O ustawowe najmu krótkotrwałego od dłuższego czasu upominają się np. władze najbardziej popularnych turystycznie miast polskich Sopotu i Krakowa. Do Biura Rzecznika nadal zaś wpływają skargi, w których opisywane są rażąco naganne zachowania turystów w wynajmowanych apartamentach.

Czytaj więcej

Wakacyjny najem z niskim ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Runda pierwsza - MRiT

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do Ministra Rozwoju i Technologii. W odpowiedzi z lipca 2022 r. jednak dowiedział się, resort wprawdzie podziela ten pogląd, ale nie ma możliwości jego rozwiązania na gruncie ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Wymaga to, bowiem rozwiązań systemowych w zakresie regulacji rynku i samej instytucji najmu krótkoterminowego, zwłaszcza na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. A te należą do właściwości Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Runda druga - MSiT

W związku z tym biuro RPO zwróciło się z problem do resortu spotu i turystyki ministra Kamila Bortniczuka, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2020 r. poz. 627 ze zm.). Tym bardziej, że działania zmierzające do uregulowania najmu krótkotrwałego  zapowiadane są od lat. A w piśmie z 1 grudnia 2021 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało Biuro RPO, że toczą się prace wewnętrzne nad założeniami do projektu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych dotyczących krótkotrwałego najmu lokali. Według przekazanych wówczas informacji głównym ich celem jest wzmocnienie ochrony konsumenta oraz wyeliminowanie nieuczciwych praktyk rynkowych w obszarze usług zakwaterowania.

Odpowiedź przyszła 21 września 2022 r. A w niej informacja o tym, że jednak problematyka ta, pozostaje poza właściwością ministerstwa”. Podpisane wiceminister sportu Andrzej Gut-Mostowy.

Nie regulować odbiorników

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich projektowane uregulowania, niezależnie, kto będzie ich autorem, powinny przewidywać takie instrumenty regulowania najmu krótkotrwałego, które m.in. doprowadzą do zaprzestania wykorzystywania apartamentu na cele najmu turystycznego z określonych ustawowo przyczyn m.in. z powodu notorycznego zakłócania spokoju mieszkańcom bądź też w inny sposób umożliwią zwalczanie powtarzających się, negatywnych i uciążliwych dla mieszkańców konsekwencji przeznaczenia apartamentu na cele turystyczne.

Ciąg dalszy nastąpi.