• Założyliśmy, iż rodzina kredytobiorców składa się z rodziców w wieku 35 – 36 lat i dwójki dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, posiada 40 proc. wkładu własnego, stara się o kredyt w wysokości 300 tys. zł na 30 lat, który będzie spłacać w ratach równych. Stałe dodatkowe obciążenia to czynsz 600 zł miesięcznie oraz koszt utrzymania samochodu 500 zł miesięcznie.

• Od czerwca RPP nie zmieniła stóp procentowych.

• W styczniu stawka WIBOR-u trzymiesięcznego spadła do 4,23 punktu z 4,26 punktu procentowego w grudniu. Nie zmieniła się natomiast wartość przeciętnej marży kredytów hipotecznych w złotych.

• Większość banków nie zmieniła progu wymaganych dochodów netto.

• Nieliczne banki obniżyły zdolność kredytową np. Bank BGŻ, Deutsche Bank PBP czy Nordea Bank. Kolejnej korekty dokonał Bank PKO BP w przypadku kredytu udzielanego we frankach szwajcarskich: wymagalna zdolność spadała o 2 proc. w stosunku do grudnia.

• Dochód netto czteroosobowej rodziny Kowalskich, która chce uzyskać kredyt w banku w wysokości 300 tys. zł, powinien wynosić minimum 3200 zł przy kredycie w PLN i 3500 zł przy kredycie w CHF.

• Najniższe dochody w przypadku kredytu w PLN, rodzina powinna wykazać w Polbanku (3200 zł), najwyższe natomiast w Deutsche Banku PBC (6200 zł).

• Analizując kredyt w CHF, najmniej trzeba zarabiać w MR Banku (3500 zł), najwięcej w Deutsche Banku (6200 zł). Do tej pory największy dochód trzeba było wykazać w PKO BP – 7200 zł, obecnie bank wymaga znacznie mniej - 5800 zł.

[mail=a.ogonowska@rp.pl]a.ogonowska@rp.pl[/mail]