Nie ma już luki w przepisach o nadawaniu uprawnień inżynierom budownictwa i architektom. Dziś zaczyna obowiązywać nowelizacja prawa budowlanego w tej sprawie.

Czytaj też: Architekci i inżynierowie: odżył konflikt o uprawnienia budowlane

Na początku roku wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Razem z nim przestały obowiązywać przepisy, które uznał za niekonstytucyjne. Chodzi o art. 16 pkt 3 prawa budowlanego. Zawierał on delegację ustawową do wydania rozporządzenia regulującego zakres uprawnień budowlanych. Pojawił się więc problem, jak nadawać uprawnienia zawodowe inżynierom budownictwa i architektom. Nowela likwiduje lukę.

Podstawa prawna: nowelizacja z 22 lutego 2019 r. prawa budowlanego (DzU z 15 kwietnia 2019 r., poz. 695)