Minister finansów zapowiedział, że najpóźniej w środę  przekaże do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Zgodnie z projektowanymi przepisami emeryci będą mogli liczyć na comiesięczny zastrzyk gotówki (najczęściej będzie to kilkaset złotych) albo na jednorazową kwotę. O formie jej wypłaty zadecyduje emeryt.

Nic jednak za darmo. W zamian za gotówkę trzeba będzie się pozbyć własności posiadanego mieszkania. Do końca życia byli właściciele będą mogli je jednak zajmować.

Oprócz projektu Ministerstwa Finansów ma powstać jeszcze jeden: autorstwa Ministerstwa Gospodarki. Ma on dotyczyć renty dożywotniej.

Nowe przepisy o rencie, w przeciwieństwie do tych o kredycie hipotecznym, mają ucywilizować istniejący już rynek. W Polsce działają już bowiem firmy, które proponują na podstawie kodeksu cywilnego dożywocie i rentę dożywotnią. Przepisy kodeksu nie zapewniają jednak pełnej ochrony odbiorcom ich usług.

Rentę od kredytu odróżnia moment przejścia własności lokalu na instytucję oferującą swoje usługi. W pierwszym wypadku tytuł zostanie przeniesiony przed rozpoczęciem wypłaty świadczeń, w drugim – dopiero po śmierci emeryta.

etap legislacyjny: Komitet Stały Rady Ministrów