Tom pierwszy tej monografii skupia się na zagadnieniach dotyczących przeniesienia własności oraz umów i orzeczeń działowych. Niewątpliwą zaletą tej publikacji jest jej przekrojowy charakter. Autorzy obrót nieruchomościami traktują szeroko, omawiając nie tylko jego aspekty cywilne i gospodarcze, ale także podatkowe.

Praktycy znajdą w niej szczegółowe informacje m.in. na temat umowy deweloperskiej, sprzedaży czy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. W życiu prywatnym przydatne będą zwłaszcza informacje dotyczące umów darowizny, dożywocia i zniesienia współwłasności.

Autorzy wiele miejsca poświęcają podatkowym aspektom obrotu nieruchomościami, zwłaszcza VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kwalifikacji przychodu do odpowiedniego źródła w podatkach dochodowych przez przedsiębiorców. Monografia odpowiada m.in. na budzące od dawna wątpliwości w zakresie amortyzacji podatkowej, aportów, leasingu czy najmu.

W życiu codziennym istotne mogą okazać się informacje o tym, kiedy i od czego można zapłacić PIT przy zbyciu mieszkania czy domu, czy każda nieruchomość w spadku czy darowiźnie pociąga za sobą obowiązki wobec fiskusa.

Wszystkie omówione instytucje zostały bogato zilustrowane przykładami, a także aktualnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. Stan prawny na 17 września 2016 r.

Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym

Tom I pod redakcją naukową Stefana Babiarza

Autorzy: Stefan Babiarz, Adam Bieranowski, Maciej Jaśniewicz, Tomasz Kolanowski, Ryszard Pęk, Ewa Stefańska. Wydawnictwo Wolters Kluwer 2016