Niepełnosprawne osoby będą mogły mieć swojego osobistego asystenta

Od przyszłego roku osobom niepełnosprawnym miałaby być udzielana bezpłatnie pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego czy w aktywności zawodowej.

Publikacja: 05.03.2024 18:47

Niepełnosprawne osoby będą mogły mieć swojego osobistego asystenta

Foto: Adobe Stock

Prezydent Andrzej Duda wniósł do Sejmu projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Jak zakłada projekt, dorosłe osoby niepełnosprawne miałyby możliwość uzyskania wsparcia asystenta osobistego, który pomoże im. m.in. w: utrzymaniu higieny osobistej, prowadzeniu gospodarstwa domowego, komunikowaniu się z otoczeniem,poruszaniu się oraz podejmowaniu aktywności życiowej.

Usługa asystencji przysługiwałaby w wymiarze od czterdziestu do dwustu godzin miesięcznie.

Czytaj więcej

Opieka nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi

Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami podkreśla, że usługa asystencji osobistej jest bardzo potrzebna i oczekiwana przez osoby z niepełnosprawnościami. Jest filarem ich niezależnego życia. Poprawy wymagają jednak kluczowe elementy projektu ustawy, w tym m.in. zapewnienie możliwości realnego wyboru usługodawcy oraz asystenta przez osobę niepełnosprawną. W ocenie Krzysztofa Kurowskiego usługa asystencji osobistej powinna być możliwa przez większą liczbę godzin niż maksymalnie dwieście.

Za realizację świadczenia miałby być odpowiedzialny właściwy dla miejsca zamieszkania powiat. Usług asystencji osobistej mogliby udzielać pracownicy zatrudnieni w starostwie powiatowym lub w innych jednostkach organizacyjnych powiatu, członkowie organizacji pozarządowych czy też przedsiębiorcy. Projekt umożliwia także powiatom organizowanie usługi asystencji przez urząd gminy, czy ośrodek pomocy społecznej.

Większość przepisów projektu ustawy miałoby wejść w życie wraz z początkiem 2025 r.

Projekt realizuje jedno ze zobowiązań, jakie Polska przyjęła na siebie, ratyfikując w 2012 r. Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Etap legislacyjny: trafił do Sejmu

Prezydent Andrzej Duda wniósł do Sejmu projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Jak zakłada projekt, dorosłe osoby niepełnosprawne miałyby możliwość uzyskania wsparcia asystenta osobistego, który pomoże im. m.in. w: utrzymaniu higieny osobistej, prowadzeniu gospodarstwa domowego, komunikowaniu się z otoczeniem,poruszaniu się oraz podejmowaniu aktywności życiowej.

Usługa asystencji przysługiwałaby w wymiarze od czterdziestu do dwustu godzin miesięcznie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo pracy
Niepełnosprawność nie uzasadnia automatycznego zwolnienia
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?