Dobra wiadomość dla niepełnosprawnych. Ich orzeczenia wciąż są ważne

Orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upływa lub upłynęła po 5 sierpnia 2023 r. oraz te "przedłużone" podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, zachowają ważność aż do 30 września 2024 r.

Publikacja: 30.12.2023 12:02

Dobra wiadomość dla niepełnosprawnych. Ich orzeczenia wciąż są ważne

Foto: Adobe Stock

Niepełnosprawni i ich opiekunowie czekający na wyznaczenie terminu komisji orzeczniczej nie muszą obawiać się, że zostaną bez środków do życia. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, albo którego okres ważności upłynął po 5 sierpnia 2023 r. i przed 30 września 2024 r., zachowuje ważność do 30 września 2024 r. Jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Orzeczenia odzyskają moc prawną

Ten długi przepis ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności gwarantuje bezpieczeństwo finansowe niepełnosprawnym i ich rodzinom aż do jesieni. Do tego czasu zostanie zachowana ważność kart parkingowych, decyzji przyznających świadczenie z pomocy społecznej, decyzje, na mocy których przyznano prawo do uzależnionych od niepełnosprawności świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów.

Czytaj więcej

Sejm przyjął ustawę o przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności

Choć ustawa obowiązuje od 30 grudnia 2023 r., dotyczy też części orzeczeń, które już wygasły. Odzyskają moc prawną.

Kolejne przedłużenie terminu ważności

Podczas pandemii, aby nie narażać osób z niepełnosprawnościami na zarażenie wirusem, ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na czas określony została wydłużona na podstawie ustawy covidowej – do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Powstały ogromne zaległości, więc do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dopisano przepis przedłużające terminy ważności orzeczeń. Teraz znów je wydłużono.

Podstawa prawna - ustawa z 19 grudnia 2023 r., DzU z 22 grudnia 2023 , poz. 2768

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność