Rzecznik postuluje spoty wyborcze z tłumaczeniem na język migowy

Osoby głuche wskazują, że jedną z podstawowych trudności w okresie przedwyborczym jest brak tłumaczenia na język migowy materiałów wyborczych poszczególnych komitetów. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają z kolei znaczne trudności w dotarciu do zrozumiałych informacji wyborczych.

Publikacja: 06.09.2023 14:00

Tłumacz migowy na konferencji  o osobach niepełnosprawnych

Tłumacz migowy na konferencji o osobach niepełnosprawnych

Foto: PAP/Leszek Szymański

O podjęcie działań dla zwiększenia dostępności informacji przekazywanych w mediach, zwłaszcza dla wyborców z niepełnosprawnością słuchu, Marcin Wiącek wystąpił do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka oraz przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego.

Osoby z niepełnosprawnościami wskazują, że mają trudności z uzyskaniem wiedzy o zasadach procesu wyborczego, sposobie oddania głosu czy katalogu udogodnień dla nich z Kodeksu Wyborczego.

"Konieczne wydaje się wprowadzenie rozwiązań, które umożliwiłyby przekazywanie takich informacji. Z wniosków kierowanych do RPO wynika, że informacje z mediów lub Internetu niejednokrotnie nie są dostępne. Szczególnym wyzwaniem jest zapewnienie dostępności osobom z niepełnosprawnością słuchu, wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną." - wskazuje RPO. 

Czytaj więcej

PKW może ułatwić głosowanie niepełnosprawnym

Za mało informacji w zrozumiałym języku 

RPO zwraca się do PKW, aby brała pod uwagę konieczność zapewnienia jak najszerszej dostępności informacyjno-komunikacyjnej. Chodzi o wszelkie treści publikowane na stronie internetowej PKW, w mediach czy innej aktywności propagującej wiedzę na temat wyborów.

Środowisko głuchych szczególną uwagę zwraca na potrzebę tłumaczenia na Polski Język Migowy (PJM). RPO zwraca uwagę, że dla niektórych osób z niepełnosprawnością słuchu język polski jest w pewnym stopniu znany, ale istnieje duża grupa, dla której jest to język zupełnie obcy. Dlatego tłumaczenie na PJM i napisy w języku polskim powinny być stosowane jednocześnie.  

RPO postuluje również wprowadzenie tłumaczenia zgodnie ze światowymi standardami, tj. w formie zespołowej pracy tłumaczy, w której każdy z nich dokonuje translacji nie dłużej niż przez 15-20 minut. Z badań wynika bowiem, że wraz z upływem czasu jakość tłumaczenia spada z powodu zmęczenia tłumacza.

PKW powinna także przeanalizować treści publikowane na jej stronie internetowej pod kątem możliwości skorzystania przez osoby niewidome z audiodeskrypcji, czyli werbalnego opisu treści.

Nie wszyscy rozumieją język prawny

Kolejną grupą ze znacznymi trudnościami w dotarciu do zrozumiałych informacji są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zdaniem Rzecznika, najlepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie treści dotyczących praw i udogodnień dla wyborców w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia.

"Język prawny nie jest wszak jasny dla szerokiego grona odbiorców. Tekst łatwy do czytania i rozumienia należy odróżnić od opracowań w języku prostym. Prosty język to standard zalecany wszystkim instytucjom zwracającym się do szerokiego grona odbiorców." - wskazuje RPO.

"PKW ma wiele narzędzi, którymi może oddziaływać na podmioty uczestniczące w procesie wyborczym w celu zwracania uwagi na poprawę dostępności. RPO prosi zatem przewodniczącego PKW o uwzględnianie we wspomnianych aktach kwestii dostępności i zwrócenie w nich uwagi na następujące zalecenia:

- opatrywanie materiałów wyborczych tworzonych przez komitety wyborcze tłumaczeniem na język migowy już na etapie ich tworzenia;

- zapewniania tłumaczenia na język migowy debat pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych;

- stosowanie napisów obok tłumaczenia na język migowy jako rozwiązania skierowanego do odrębnego grona adresatów.

O podjęcie działań dla zwiększenia dostępności informacji przekazywanych w mediach, zwłaszcza dla wyborców z niepełnosprawnością słuchu, Marcin Wiącek wystąpił do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka oraz przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego.

Osoby z niepełnosprawnościami wskazują, że mają trudności z uzyskaniem wiedzy o zasadach procesu wyborczego, sposobie oddania głosu czy katalogu udogodnień dla nich z Kodeksu Wyborczego.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo drogowe
Tragiczny wypadek na A1 wzbudza kontrowersje. Chodzi o policję i kierowcę BMW
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Dobra osobiste
Sąd zakazał Ziobrze wypowiadać się o Agnieszce Holland
Prawo dla Ciebie
Marian Banaś pisze do Andrzeja Dudy. O sprawie poinformował też ONZ
Dobra osobiste
Robert Bąkiewicz kłamcą wyborczym. Jest prawomocny wyrok
Materiał Promocyjny
Sieć kampusowa 5G dla bezpieczeństwa danych
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy