Przypomnijmy, HFPC podjęła działania w tej sprawie na podstawie zgłoszenia klienta Banku ING, który otrzymał od banku kartę płatniczą, z której nie mógł jednak w pełni korzystać, ponieważ w jego mieście żaden bankomat ING nie był dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową. HFPC zwracała się w tej sprawie do ING Banku Śląskiego oraz Prezesa UOKIK, a także informowała Prezesa Związku Banków Polskich o problemach w dostępności usług bankowych dla osób niewidomych.

W 2013 r. Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami stwierdził, że brak zagwarantowania dostępności bankomatów przystosowanych do potrzeb osób niewidomych lub niedowidzących stanowi naruszenie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. W ocenie Komitetu dostosowania bankomatów są niezbędne dla zagwarantowania tym osobom możliwości samodzielnego korzystania z usług instytucji finansowych.

Pod koniec 2015 r. Bank ING posiadał 56 bankomatów z obsługą głosową, natomiast w lipcu tego roku klient HFPC uzyskał informację o 125 udźwiękowionych bankomatach na terenie Polski. Istotne jest również to, że udźwiękowione bankomaty zostały zainstalowane w Białymstoku, gdzie mieszka klient HFPC.

„Cieszy nas, że Bank ING pozytywnie zareagował na zgłaszane przez nas trudności z dostępnością bankomatów i podjął starania na rzecz dostosowania swoich urządzeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" – mówi dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC. „Obecnie wprowadzone dostosowania są ważnym krokiem, ale nie rozwiązują wszystkich problemów, z którymi mogą spotkać się osoby niewidome, ponieważ nie we wszystkich bankomatach udźwiękowione zostały wszystkie funkcje urządzeń, które są dostępne dla osób widzących. Dlatego też nadal będziemy zwracać uwagę na potrzebę wprowadzania dalszych dostosowań" – dodaje Jarosław Jagura, prawnik HFPC.

Sprawa jest objęta Programem Antydyskryminacyjnym „Artykuł 32" HFPC.

Pismo HFPC do ING Banku Śląskiego znajduje się tutaj.