Nowe wymagania wobec nauczycieli

Licencjat nie będzie już wystarczający, aby podjąć pracę w szkole. Ale są wyjątki, np. dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Publikacja: 06.06.2023 07:06

Nowe wymagania wobec nauczycieli

Foto: Fotorzepa / Jakub Dobrzyński

Osoby, które rozpoczęły nauczycielskie studia po 3 sierpnia 2019 r., będą objęte nowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi, zgodnie z nowym standardem kształcenia nauczycieli. Nauczyciele, którzy rozpoczęli studia przed tą datą, będą podlegać dotychczasowym wymaganiom. Nadal będą mogli pracować w szkole po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Potrzeba wydania nowego aktu wynika z konieczności dostosowania przepisów do nowego standardu kształcenia nauczycieli.

Czytaj więcej

Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli

Nowy standard kształcenia nauczycieli wprowadza zasadę ogólną, która stanowi, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela mają osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie albo studia pierwszego i drugiego stopnia, przy czym zarówno studia pierwszego stopnia, jak i studia drugiego stopnia są prowadzone w takim samym zakresie, odpowiadającym nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom. Wymogiem jest też posiadanie przygotowania pedagogicznego. Są jednak wyjątki.

Np. nauczycielem przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych mogą być nauczyciele innych przedmiotów, legitymujący się świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego WDŻ.

Teoretycznych przedmiotów zawodowych będą mogły nauczać osoby, które – tak jak dotychczas – będą legitymowały się wykształceniem wyższym na poziomie studiów co najmniej pierwszego stopnia, a ponadto będą posiadały przygotowanie pedagogiczne. Studiów nie będzie wymagać się od nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Tak jak dotychczas wystarczy świadectwo dojrzałości, praktyka zawodowa albo dyplom mistrzowski i tytuł mistrza w zawodzie. Konieczne będzie też przygotowanie pedagogiczne.

Wprowadzono również przepisy szczególne dotyczące kwalifikacji do nauczania nowego przedmiotu biznes i zarządzanie. Kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu (wprowadzanego od 1 września 2023 r. do szkół ponadpodstawowych, tj. liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia) będą posiadały także osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów posiadały kwalifikacje do nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

W załączniku do projektu zostały wyszczególnione egzaminy z języków obcych, których świadectwa mogą być honorowane przy potwierdzaniu kwalifikacji do nauczania języka obcego.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Osoby, które rozpoczęły nauczycielskie studia po 3 sierpnia 2019 r., będą objęte nowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi, zgodnie z nowym standardem kształcenia nauczycieli. Nauczyciele, którzy rozpoczęli studia przed tą datą, będą podlegać dotychczasowym wymaganiom. Nadal będą mogli pracować w szkole po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Potrzeba wydania nowego aktu wynika z konieczności dostosowania przepisów do nowego standardu kształcenia nauczycieli.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN