Związek Nauczycielstwa Polskiego wspólnie z Forum Związków Zawodowych przygotował projekt nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Obecnie pracownicy szkoły muszą prowadzić rokowania i mediacje z dyrektorem placówki. A to nie od niego zależą ich płace. Ustala je minister lub samorząd. Projekt ma urealnić procedurę.

– Wystąpiliśmy do Rady Dialogu Społecznego z projektem zmian w artykule piątym, by w sektorze finansów publicznych, a więc nie tylko dla nauczycieli, ale także innych grup zawodowych, które korzystają ze środków z budżetu państwa, pracodawcą był rzeczywisty pracodawca – powiedział na konferencji prasowej Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Forum-Oświata.

Czytaj więcej

Początkujący nauczyciel z wyższą pensją

Będą prowadzone także rozmowy z klubami parlamentarnymi, by zgłosiły projekt jako inicjatywę poselską.

Związkowcy odnieśli się też do procedowanego w Sejmie projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.

– Zwiększy wynagrodzenia około 20 proc. nauczycieli –  zaznaczył Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. Dodał, że nowelizacja spłaszczy pensje w oświacie i sprawi, że początkujący nauczyciele dłużej pozostaną bez umowy na stałe.

ZNP skierował do swoich ogniw ankietę z pytaniem m.in. o ewentualne formy protestu.