SPIS TREŚCI:

– sygnałów świetlnych 6 pkt

– sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym 6 pkt

– sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego 6 pkt

– B-2 „zakaz wjazdu” 5 pkt

– B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” 5 pkt

– B-21 „zakaz skrętu w lewo” lub B-22 „zakaz skrętu w prawo” 5 pkt

– C-1 do C-12 „nakaz jazdy...” 5 pkt

– F-10, F-15 do F-19, określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania 5 pkt

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

– P-8A do P-8C „strzałka kierunkowa” 5 pkt

– P-4 „linia podwójna ciągła” 5 pkt

– B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” 4 pkt

– B-3 do B-7 „zakaz wjazdu...” 3 pkt

– B-13 do B-19 „zakaz wjazdu...” 2 pkt

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

– na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej 6 pkt

– na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu 6 pkt

– pojazdom szynowym 6 pkt

– rowerzystom 6 pkt

– podczas zmiany pasa ruchu 5 pkt

– w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów

poruszających się po tej samej drodze 5 pkt

– podczas włączania się do ruchu 5 pkt

– podczas cofania 4 pkt

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości

– od 6 do 10 km/h 1 pkt

– od 11 do 20 km/h 2 pkt

– od 21 do 30 km/h 4 pkt

– od 31 do 40 km/h 6 pkt

– od 41 do 50 km/h 8 pkt

– powyżej 50 km/h 10 pkt

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania:

– na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi 8 pkt

– przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 5 pkt

– na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 5 pkt

– na skrzyżowaniach 5 pkt

– na przejazdach kolejowych i tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 5 pkt

Używanie świateł zewnętrznych

– od zmierzchu do świtu 4 pkt

– w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 2 pkt

– w okresie od świtu do zmierzchu 2 pkt

– w tunelu niezależnie od pory dnia 4 pkt

– przednich 2 pkt

– tylnych 2 pkt

Naruszenie innych przepisów, które powoduje zagrożenie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym

– na drodze ekspresowej lub autostradzie 3 pkt

– w tunelu, na moście lub wiadukcie 2 pkt