Nowe zasady rozliczania przychodów z innych źródeł mają zachęcić do wykazywania dodatkowych zarobków przed fiskusem. Wprowadziła  je ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (tzw. żłobkowa).

Nowe rozwiązania skierowane są głównie do osób opiekujących się dziećmi, ale dotyczą też rozliczania innych umów cywilnoprawnych.

Pozostałe przychody

Inne źródła to kategoria przychodów, które nie mieszczą się w pozostałych grupach wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy o PIT, czyli nie są przychodami ze stosunku pracy, działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, praw majątkowych itd.

Mogą to być np. stypendia, odszkodowania, prezenty reklamowe. Także wynagrodzenia z umów zawartych między osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Wykazuje się je w zeznaniu rocznym i dodaje do pozostałych zarobków.

Co się zmieniło po 4 kwietnia  (data wejścia w życie nowelizacji)?

– Część przychodów z tzw. innych źródeł można pomniejszyć o zryczałtowane 20-proc. koszty – mówi Przemysław Bogusz, doradca podatkowy z kancelarii TuboTax. – To korzystne rozwiązanie wolno jednak zastosować tylko przy rozliczaniu świadczeń uzyskanych na podstawie umów, do których stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące umowy-zlecenia lub o dzieło. Skorzystają więc z niego tylko te osoby, które wykonują usługi na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami (i same też nie prowadzą działalności gospodarczej). Mogą to być chociażby czynności wykonywane przez tzw. złote rączki, np. remont mieszkania. W grę wchodzą także inne drobne usługi, np. uszycie sukni na ślub, sfilmowanie rodzinnej uroczystości, przekopanie działki.

Faktycznie poniesione wydatki

Przypomnijmy, że wcześniej od takich przychodów można było odliczać koszty na ogólnych zasadach, czyli pomniejszać  je o faktycznie poniesione i udokumentowane wydatki.

Wciąż wolno to robić. Opłacać się to będzie jednak tylko wtedy, gdy są wyższe niż koszty wynikające z zastosowania normy procentowej.

Zryczałtowane koszty mogą naliczać również nianie. Jak zresztą wynika z uzasadnienia do ustawy żłobkowej, ta możliwość została wprowadzona głównie z myślą o zachęceniu ich do zalegalizowania swoich zarobków.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

– Niania może zamiast normy procentowej zdecydować się na odliczanie faktycznie poniesionych wydatków – wyjaśnia Przemysław Bogusz. – Mogą to być np. koszty dojazdu bądź opłaty za rozmowy telefoniczne. Z reguły będą one jednak niższe od 20-proc. ryczałtowych kosztów, a ich dokumentowanie wymaga sporo zachodu.

Kolejna nowość to możliwość rozliczania się z fiskusem już w trakcie roku. Osoby, które świadczą omawiane usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, mogą bowiem (ale nie muszą) odprowadzać od swoich dochodów zaliczki na podatek.

podstawa prawna: ustawa z 4 lutego 2011 r. DzU nr 45, poz. 235

Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii EOL

Nowe przepisy to kolejna próba wyprowadzenia niań z szarej strefy. Podstawowa korzyść z zalegalizowania ich usług to opłacanie składek na ZUS z budżetu państwa. Korzystne są też rozwiązania podatkowe. Zryczałtowane koszty można zresztą zastosować nie tylko do wynagrodzenia za opiekę nad dziećmi, ale także do innych umów zawieranych między osobami niebędącymi przedsiębiorcami. Nie wróżę wielkiego powodzenia nowym zasadom rozliczania. Zwyczaj ukrywania takich umów przed fiskusem jest tak głęboko zakorzeniony, że trudno go zmienić. Obawiam się, że finansowanie składek za nianie może być pokusą do zawierania fikcyjnych umów, by uzyskać prawo do ubezpieczenia i emerytury.

Czytaj też:

Zachęta do legalnego zatrudnienia opiekunki

Jak legalnie zatrudnić nianię

Pomoc domowa na etacie

 

Zobacz:

» Samorząd » Poradniki prawne » Nowa ustawa żłobkowa

» Prawo dla Ciebie » Podatki » Podatek dochodowy