Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA - 47.

Do wyróżnika trzeba będzie dodać wskaźnik obszarów "SP". Dla obszaru mazowieckiego - 70, podlaskiego - 71, warszawskiego - 72, warmińsko-mazurskiego - 73, pomorskiego - 74, kujawsko-pomorskiego - 75, wielkopolskiego - 77, zachodniopomorskiego - 78, lubuskiego - 79, świętokrzyskiego - 80, lubelskiego - 81, podkarpackiego - 82, małopolskiego - 83, łódzkiego - 84, śląskiego - 85, opolskiego - 86, dolnośląskiego - 87, a w sieciach wydzielonych i innych - 6x.

Obecnie, aby wykonać połączenie na wybrany numer resortowy 123 24 w strefie Warszawy, abonenci sieci publicznych krajowych muszą wybrać: (22) 60 123 45, (22) 36 123 45, a docelowo, po wprowadzonych zmianach, ma to być: 47 72 123 45.

Jak podkreśla Policja, ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.