Absolwentki tych kierunków wezwie wojsko

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje projekt rozporządzenia Rady Ministrów, w którym wskaże grupy kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Publikacja: 01.12.2022 13:35

Absolwentki tych kierunków wezwie wojsko

Foto: Adobe stock

Rozporządzenie, które znalazło się w wykazie prac legislacyjnych rządu, będzie określać, że do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwane kobiety które kończą studia lub naukę na kierunku:

- medycznym,

- weterynaryjnym,

- pielęgniarskim,

- psychologicznym,

- analityki medycznej,

- ratownictwa medycznego.

Rozporządzenie wskazuje również stanowiska służbowe i funkcje, na które kobiety będą mogły zostać wyznaczone w razie konieczności ich powołania do obligatoryjnych niezawodowych form służby wojskowej (w razie ich wprowadzenia).

Rada Ministrów ma przyjąć projekt do końca grudnia. 

Przypomnijmy, że obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje w czasie pokoju wszystkich mężczyzn i niektóre kobiety, którzy kończą w danym roku kalendarzowym 19 lat. Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie ich danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej

Jak armia kusi ochotników do wstąpienia w jej szeregi
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego