– Chcemy stworzyć spójny, całościowy i jasny system opieki nad ich najbliższymi. Zależy nam, aby wdowy, sieroty oraz rodzice tych, którzy polegli, mogli godnie żyć – deklarował kilka dni temu Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Teraz rząd przechodzi od słów do czynów i w wykazie prac legislacyjnych publikuje założenia do projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla członków rodziny funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo ratowaniem poza służbą życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

Przygotowane rozwiązania mają dotyczyć wszystkich służb mundurowych oraz żołnierzy Wojska Polskiego, a także formacji obywatelskich, ważnych ze względu na bezpieczeństwo państwa (np. strażaków ochotników). Jeżeli ich śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo ratowaniem poza nią życia, to ich najbliższym będzie przelewane specjalne świadczenie.

Czytaj więcej

MSWiA: będzie nowe świadczenie dla rodzin mundurowych

O jego wypłatę będzie mógł się ubiegać małżonek funkcjonariusza, jego rodzice oraz dzieci poniżej 18. roku życia (lub uczące się do 24. lub 25. roku życia), a także dzieci bez względu na wiek, gdy do 18. roku życia stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Wysokość wypłaty będzie powiązana z przeciętnym uposażeniem funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego. I tak, małżonkowi oraz sierocie zupełnej świadczenie ma przysługiwać w miesięcznej wysokości 100 proc. (a każdemu dziecku i rodzicom w wysokości 50 proc.) tej kwoty.

Wypłaty świadczenia pieniężnego nie będzie można łączyć z pobieraniem m.in. emerytury czy renty. W razie zbiegu prawa do tych wypłat (np. świadczenia z emeryturą) osobie uprawnionej będzie przelewane tylko jedno – wyższe lub przez nią wybrane.

Według rządowych prognoz ok. 200 rodzin służb podległych MSWiA i formacji pomocniczych zostałoby objętych takim świadczeniem.

Etap legislacyjny: wykaz prac rządu

Czytaj więcej

Mundurowi i ich rodziny nie będą już czekać w kolejce do lekarza