Skargi w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich dostaje od byłych policjantów.

O ile podjęcie służby w innej formacji gwarantuje funkcjonariuszowi prawo do odprawy (także za wcześniejsze lata) na zakończenie służby, to problem pojawia się, kiedy funkcjonariusz podejmuje zawodową służbę wojskową. Po zakończeniu służby w wojsku dostaje odprawę tylko za czas tej służby.

- W praktyce bowiem funkcjonariusz np. policji, zwalnia się ze służby, po czym otrzymuje rozkaz o powołaniu do zawodowej służby wojskowej. W odróżnieniu od instytucji przeniesienia, będącego przekształceniem stosunku służbowego, jest to rozwiązanie stosunku służbowego (aktu mianowania), a następnie nawiązanie kolejnego stosunku służbowego (aktu powołania), choć skutki (np. w zakresie ciągłości służby) wynikające z tej formy powołania do zawodowej służby wojskowej są zbliżone. Wyjątkiem jest prawo do odprawy - wyjaśnia RPO.

Czytaj więcej

Kiedy policjant otrzyma odprawę

Odwrotna sytuacja dotyczy żołnierza, który podejmuje służbę w Policji i jest zwolniony z zawodowej służby wojskowej. Otrzymuje on odprawę, a okres pełnienia zawodowej służby wojskowej nie wlicza się do wysokości odprawy wypłacanej funkcjonariuszowi zgodnie z ustawą o Policji.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek poprosił Mariusza Kamińskiego, szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji o zbadanie problemu i rozważenie, czy jest możliwość zmiany przepisów na korzyść byłych funkcjonariuszy.