W piśmie skierowanym do Komendanta Stołecznego Policji HFPC wskazała, że zachowanie policjantów budzi zastrzeżenia w kontekście zakazu tortur wynikającym z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz zwróciła się z prośbą o podjęcie niezbędnych kroków w celu ustalenia przebiegu zdarzenia.

Czytaj także: Tortury na policji – RPO wskazuje, jak im zapobiegać

HFPC podkreśliła, że wymieniony wyżej zakaz tortur wymaga szczególnie rygorystycznego egzekwowania przez organy państwowe. Zakaz ten ma bowiem charakter absolutny i nie dopuszcza jakichkolwiek wyjątków. Na władzach publicznych spoczywają natomiast zarówno obowiązki negatywne, jak i obowiązki pozytywne w zakresie jego przestrzegania. Pierwsze z nich polegają na zakazie dopuszczania się przez władze i ich funkcjonariuszy działań o nieludzkim, poniżającym charakterze. Drugie natomiast wiążą się z obowiązkiem wszechstronnego wyjaśniania każdej sprawy, w której doszło potencjalnie do naruszenia zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania przez funkcjonariuszy publicznych.

W interwencji HFPC zaznacza, że zgodnie ze standardami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każde pojawienie się zarzutu maltretowania zobowiązuje władze krajowe do przeprowadzenia dochodzenia mającego na celu ustalenie faktów i ukaranie ewentualnych sprawców. Nieprzeprowadzenie go lub przeprowadzenie w sposób powierzchowny kwalifikuje się jako naruszenie art. 3 Konwencji.