Tak. Ustawa o policji nie zawiera bowiem przepisu wyłączającego okres zawieszenia w czynnościach służbowych z okresu służby branego pod uwagę przy ustalaniu zarówno prawa do odprawy, jak i jej wysokości. Dlatego okres ten bez żadnych ograniczeń i bez względu na to, jak się zakończy wszczęte postępowanie karne, należy uwzględnić w wysłudze lat branej pod uwagę przy ustalaniu prawa do odprawy.

Co ciekawe, bliźniacza pragmatyka, czyli ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, inaczej reguluję tę kwestię. Zgodnie bowiem z art. 128 ust. 2 tej ustawy okres zawieszenia w czynnościach służbowych nie podlega wliczeniu do okresu służby funkcjonariusza, od którego zależy wysokość uposażenia, wysokość innych świadczeń pieniężnych lub prawo do nich oraz wymiar urlopu wypoczynkowego, a także innych rodzajów urlopów przysługujących funkcjonariuszowi.     —Małgorzata Jankowska

podstawa prawna: art. 42 ust. 5 i 6, art. 114, art. 115 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 287, poz. 1687 ze zm.)

podstawa prawna: art. 128 ust. 2 ustawy z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1402)