Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, którego pierwsze czytanie odbędzie się na środowym posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej.

Teraz żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo kontraktową. Do służby kontraktowej mogą być powołani zarówno oficerowie, podoficerowie, jak i szeregowi, ale do służby stałej już tylko oficerowie i podoficerowie. Teraz żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić nie dłużej niż 12 lat. Nowelizacja zniesie tę barierę.

etap legislacyjny: skierowano do Senatu