Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgodził się w ubiegłym tygodniu na przejęcie przez Agorę kontroli nad Eurozetem, nadawcą Radia Zet.

Decyzja UOKiK wywołała silne emocje w branży i szybko pojawiły się oskarżenia, że blokada transakcji była podyktowana przesłankami politycznymi. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny odpiera te zarzuty.

- Rolą UOKiK jest zadbanie o uczciwe relacje występujące pomiędzy przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami. Nie ma mowy o jakichkolwiek elementach dyskryminacyjnych – jako instytucja mamy zagwarantowaną daleko idącą niezależność od jakichkolwiek nacisków, w tym politycznych czy medialnych - zaznaczył Tomasz Chróstny w rozmowie z Business Insider Polska.

- To w pewnym stopniu znamienne, że ze strony Agory wystąpił atak personalny względem mnie i atrakcyjny dla niektórych mediów zarzut upolitycznienia. Spółka przyjęła strategię ataku na organ ochrony konkurencji bazujący na emocjach, nie zaś merytorycznej stronie przeprowadzonej analizy - dodał.

Jak podkreślił prezes UOKiK, decyzja była poparta prowadzoną przez rok analizą rynku radiowego w Polsce oraz danymi zebranymi od Agory i Eurozetu oraz innych podmiotów z branży.

- Powstały z połączenia Agora-Eurozet podmiot miałby unikalną przewagę na rynku reklamy ze względu na pozostałe przedsiębiorstwa tworzące grupę kapitałową Agora, w tym poprzez możliwość oferowania całych pakietów reklamowych w mediach radiowych, prasie drukowanej, internecie czy nośnikach reklamowych spółki AMS, do której należą citylighty czy billboardy - tłumaczył Chróstny.