Przychody Agory wyniosły w III kwartale 243,9 mln zł, o 1,7 proc. więcej niż przed rokiem, EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją): 14 mln zł (co oznacza wzrost rok do roku o prawie 24 proc.), strata operacyjna zmniejszyła się do 9,8 mln zł (z 11,9 mln zł rok wcześniej), a strata netto wyniosła 10,1 mln zł.

- Grupa odnotowała wzrost wszystkich kategorii przychodów z wyjątkiem tych ze sprzedaży usług reklamowych – podała Agora. Jej koszty operacyjne wzrosły o 0,8 proc. do 253,7 mln zł. - Wpłynęły na to głównie wyższe (o 13,4 proc.) koszty reprezentacji i reklamy związane ze wzmożoną aktywnością reklamową w segmentach prasa, film i książka oraz Internet – podano.

Abonentów cyfrowej prenumeraty Agory na koniec III kw. było 21,2 tys. (przy 15,9 tys. na koniec II kwartału). - Istotnie wzrósł udział pakietów kwartalnych i rocznych. Najpopularniejszym pakietem wciąż jest pakiet miesięczny, ale coraz więcej wybiera te dłuższe, co nas utwierdza w przekonaniu, że nasze działania w zakresie tego projektu były słuszną decyzją – mówił Bartosz Hojka, prezes Agory, na porannej konferencji prasowej, dodając, że prognozowane 40 proc. cyfrowych subskrybentów tej usługi an koniec tego roku wciąż jest realne do osiągnięcia. Według szacunków Agory, w trzecim kwartale wartość wydatków reklamowych ogółem w Polsce wyniosła ok. 1,6 mld zł i wzrosła o prawie 4,5 proc. w stosunku do trzeciego kwartału 2013 r. Reklama w telewizji wzrosła o 9,5 proc., internetowa: o 6,5 proc., radiowa: o 5,5 proc., w czasopismach spadła o 12 proc., w dziennikach: o 13,5 proc., w kinie: o 9 proc., a w outdoorze: o 2,5 proc.

Bartosz Hojka zasygnalizował że w obliczu poprawiającej się sytuacji na rynku reklamy szacunki dla wpływów z reklamy prasowej w Polsce w całym 2014 roku podawane wcześniej przez Agorę mogą okazać się zbyt niskie. Po trzech kwartałach 2014 r. wartość wydatków reklamowych ogółem w Polsce wyniosła około 5,2 mld zł i wzrosła o ponad 2,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. - Na koniec września 2014 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 87,4 mln zł, na które składały się gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 40,8 mln zł oraz 46,6 mln zł zainwestowane w krótkoterminowe papiery wartościowe – podała spółka.