Oprócz obecnych członków zarządu są wśród nich m.in. Agnieszka Odorowicz, dyrektor PISF, były szef „Wiadomości" Robert Kozak i były dyrektor TVP Sławomir Zieliński.

Wśród kandydatów do nowego trzyosobowego zarządu TVP są też reżyserka i aktorka Małgorzata Potocka, Jarosław Pachowski – były członek zarządu TVP za prezesury Ryszarda Miazka, były dyrektor Teatru Telewizji i były doradca prezesa TVP Andrzeja Urbańskiego oraz były podsekretarz stanu w ministerstwie kultury Jacek Weksler. A także Piotr Gaweł – były członek zarządu TVP za prezesury Jana Dworaka i Iwona Schymalla ,dziennikarka i prezenterka, która odeszła z TVP w 2011 roku.

Pozostali kandydaci to: Piotr Misiło, Anna Włodarczyk, Paweł Kossecki, Adam Piotr Mroczek, Marcin Balawajder, Robert Siemianowski, Zbigniew Jasiewicz, Piotr Ostrowski, Jarosław Modrzakowski, Anira Wojan, Wiesław Rola, Luiza Woźniak, Urszula Rzepczak, Bogumił Adam Osiński, Maciej Domagała, Michał Robert Przymusiński, Piotr Pasiński, Andrzej Tomczak, Liliana Otręba, Dariusz Zawiślak , Stanisław Wójcik, Paweł Korsun i Maciej Chmiel.

Na poniedziałkowym posiedzeniu rada nadzorcza TVP nie tylko otworzyła koperty z kandydaturami, ale także pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe TVP za 2014 rok oraz przyjęła wniosek o wystąpienie do walnego zgromadzenia w sprawie jego zatwierdzenia. Pozytywną notę dostało tez sprawozdanie zarządu TVP z działalności spółki.

Kadencja obecnego zarządu TVP zakończy się z chwilą, gdy walne zgromadzenie przyjmie sprawozdanie finansowe za 2014 r. Powinno się to wydarzyć do końca czerwca tego roku. Przesłuchania kandydatów, którzy po analizie dokumentów przejdą do drugiego etapu konkursu, potrwają do 27 maja. Skład nowego zarządu poznamy zapewne w czerwcu, będzie go musiała zatwierdzić Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.