Aukcja zatytułowana „Calling in Art!” powstała z inicjatywy Marty Pyrih, filantropki ze Lwowa, wspierającej dzieci uzdolnione artystycznie oraz Aleksandra Denysenki, reżysera filmowego, ucznia Andrzeja Wajdy i kuratora projektów artystycznych.

Cały dochód z aukcji zostanie przekazany ukraińskiej fundacji Volunteering and Help Center ze Lwowa, organizującej pomoc humanitarną osobom dotkniętym rosyjską agresją.

- DESA Unicum włączyła się w akcje wspierające uchodźców z Ukrainy już na początku marca, organizując trzy sesje aukcji charytatywnej, na których zebrano łącznie ponad 1,4 mln złotych. W związku z rosyjską agresją na Ukrainę potrzeby są ogromne i wciąż rosną, chcemy uczestniczyć w niesieniu pomocy zarówno wspierając uchodźców, którzy znaleźli się w Polsce, jak i poszkodowanym, którzy zostali w swoim kraju. – mówi Agata Szkup, prezes Zarządu DESA Unicum.

Uczestnikami obecnej aukcji po raz pierwszy są wyłącznie ukraińscy malarze. Trzydziestu artystów przekazało na nią ponad 50 prac. Chętnie nawiązują do surrealizmu, ale nie brak także odwołań do realiów wojny.

Twórcy obrazów to cenieni artyści, także zagranicą. Jak Petro Lebedynets, laureat m.in. nagród honorowych na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Współczesnej w Nicei, Międzynarodowym Festiwalu Sztuki w Kijowie. Jego obraz „,Grawitacja” działa ekspresją koloru. Czy Oleh Denysenko członek Senatu Akademickiego Międzynarodowej Akademii Sztuki Współczesnej w Rzymie, twórca serii rycin, wykonanych w autorskiej technice, łączącej sztych, rzeźbę i malarstwa. Albo Petro Bevza, poszukujący znaków i symboli oddających kulturowe cechy narodu ukraińskiego.