Jednocześnie związkowcy upublicznili na FB wszystkie kierowane wcześniej do Ministra pisma, apelujące o ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zachęty. Pod pierwszym z lipca podpisało się blisko 80 pracowników i pracowniczek galerii.

W oświadczeniu związkowców czytamy:

Od lipca 2021 roku zarówno zespół Zachęty, jak i Komisja Zakładowa zwracała się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, z apelem o ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora galerii. Od początku jako zespół stoimy na stanowisku, że to jedyna akceptowalna forma wyłonienia nowego dyrektora Zachęty — najważniejszej instytucji sztuki w Polsce, która powinna być kierowana przez osobę o najwyższych kompetencjach merytorycznych i menedżerskich.

Czytaj więcej

Nowy dyrektor Zachęty

Szanując prawo Organizatora do podjęcia decyzji, liczyliśmy, że nasz głos zostanie potraktowany poważnie — jako wieloletnich pracowników galerii i osób budujących prestiż tego miejsca, którym chętnie chwali się również ministerstwo”.

Związkowcy podkreślają, że nie otrzymali z resortu ani programu „pana Janowskiego, ani nawet jego pełnego CV”. Czytamy: „Zmuszeni zatem zostaliśmy, by sięgnąć do zasobów Internetu, by zapoznać się z wypowiedziami i osiągnięciami kandydata”.

Konkluzja jest następująca:

„Pan Janusz Janowski nie ma doświadczenia w kierowaniu dużą instytucją kultury, brak mu kwalifikacji do zarządzania kilkudziesięciomilionowym budżetem oraz blisko stuosobowym zespołem. Jego doświadczenie kuratorskie ogranicza się wyłącznie do wystaw w galerii ZPAP w Gdańsku. Brak w jego dorobku również dużych wystaw problemowych. Nie jest też osobą rozpoznawalną na arenie międzynarodowej, mającą kontakty w galeriach i muzeach na świecie. Natomiast w swoich wypowiedziach jawnie deklaruje on niechęć do sztuki współczesnej oraz brak otwartości na problemy współczesności. Takie stanowisko stoi w sprzeczności ze statutem Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki, której głównym zadaniem jest „upowszechnianie sztuki współczesnej we wszystkich jej aktualnych przejawach, traktowanej jako istotny element kultury i życia społecznego”. Dyrektor instytucji zobowiązany jest do realizacji zapisów statutu, ale Organizator powinien stać na jego straży”.

Opiniując negatywnie kandydaturę pana Janusza Janowskiego na dyrektora Zachęty, związkowcy podtrzymują żądanie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Pointa jest następująca: „Jeśli nieznany nam program pana Janowskiego jest tak interesujący, że został przyjęty przez Organizatora bez zastrzeżeń, to na pewno będzie mocnym punktem merytorycznej i przejrzystej rywalizacji w ramach konkursu”.