Respondentów zapytano, jak oceniają działalność polskich sądów. 15 proc. osób odpowiedziało, że "bardzo nisko", 23,6 "raczej nisko", a 32,2 proc. "średnio". Wysoką ocenę wystawiło 5,3 proc. ankietowanych.

Negatywne oceny były również w przypadku pytania o uczciwość i rzetelność w sądach powszechnych. Odpowiedź "bardzo nisko" wybrało 10,3 proc., a "raczej nisko" 23,3 proc. 

Średnie oceny wybrało 21,6 proc. ankietowanych, 9,4 "raczej wysoko", a 2,3 proc. bardzo wysoko.

Zdaniem 41,8 proc. osób parlament powinien przyjąć ustawę dyscyplinującą sędziów. Innego zdania jest 38,5 proc. ankietowanych.

Jednocześnie 41,9 proc. respondentów twierdzi, że wprowadzenie ustawy ograniczy niezawisłość sędziowską. 25,7 proc. twierdzi, że tak się nie stanie.