Papież Franciszek na placu św. Piotra przewodniczył mszy świętej wielkanocnej i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. W orędziu wielkanocnym prosił Jezusa o "pomoc narodowi ukraińskiemu na drodze pokoju i o światło paschalne dla narodu rosyjskiego".

Papież w orędziu mówił, że zmartwychwstanie to symbol przejścia ze śmierci do życia, z rozpaczy do komunii, z cierpienia do pocieszenia. Wskazał, że należy dążyć do wzajemnego zaufania między ludźmi, ludami i narodami. Prosił o pomoc w przezwyciężeniu konfliktów i podziałów: „Pomóż umiłowanemu narodowi ukraińskiemu na drodze pokoju, a naród rosyjski obdarz światłem paschalnym. Pociesz rannych i tych, którzy stracili w wojnie swoich bliskich i spraw, aby jeńcy mogli powrócić do swoich rodzin”.

Czytaj więcej

Papież Franciszek opuścił klinikę Gemelli

Franciszek mówił też o konfliktach na Bliskim Wschodzie, w Mjanmie, o zamachach terrorystycznych w Afryce i prześladowaniach religijnych w różnych częściach świata. Zwrócił się o pomoc dla uchodźców i migrantów oraz dla cierpiących głód i ubóstwo.