Arcybiskup Jędraszewski od 2015 roku jest wiceprzewodniczącym episkopatu Polski. Zanim w lipcu 2012 roku został metropolitą łódzkim przez 15 lat był biskupem pomocniczym w Poznaniu.

Nowy metropolita krakowski urodził się dnia 24 lipca 1949 r. w Poznaniu. W maju 1973 przyjął święcenia kapłańskie. Potem studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po powrocie do kraju wykładał na PWT oraz w seminarium poznańskim. Był także redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego". W episkopacie jest członkiem Rady Stałej KEP, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Jest również delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.

- Bardzo się cieszę, że to właśnie arcybiskup Marek trafił do Krakowa – mówi ks. Jacek Siekierski, rektor kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie. – Jako szef Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego w Polsce współpracuję z nim od dziewięciu lat. Poznałem go przez te lata bardzo dobrze i myślę, że to bardzo dobry wybór papieża Franciszka – dodaje.

W specjalnym oświadczeniu abp Jędraszewski napisał, że propozycję objęcia metropolii krakowskiej otrzymał od papieża 10 dni temu, gdy przebywał w Rzymie na kongresie dotyczącym duszpasterstwa akademickiego. – Wolę Ojca Świętego przyjąłem w duchu posłuszeństwa, a zarazem z ogromną wdzięcznością, zdając sobie sprawę z tego, co Kraków znaczył i znaczy w dziejach Kościoła katolickiego w Polsce i w dziejach całej naszej Ojczyzny, jak bliski był sercu św. Jana Pawła II Wielkiego – napisał abp Jędraszewski.

Próbuje się tworzyć katolickie getto - rozmowa Tomasza Krzyżaka z abp Jędraszewskim