Zasady programu zostały zawarte w obszernej instrukcji, zatytułowanej "Normy ochrony dzieci i młodzieży oraz zasady praktyk duszpasterskich w DW-P".

Przygotowane przez Kurię zasady szczegółowo opisują pożądane zachowania księży w konkretnych sytuacjach.

Zabraniają na przykład stosowania kar cielesnych w jakiejkolwiek formie - "od tej zasady nie ma wyjątków".

Czytaj także: Milion od Kościoła za pedofilię. Sąd odracza sprawę

Precyzyjnie opisane są sytuacje, w których duchowny miałby przebywać sam na sam z dzieckiem. Kuria nakazuje, aby w takich przypadkach ksiądz zatroszczył się o transparentność - "przeszklone drzwi lub ściany pomieszczenia, obecność innych osób w bezpośrednim pobliżu, itp.". A także, że sytuacji, w których osoba duchowna przebywa sam na sam z dzieckiem, "nie wolno w nieroztropny sposób mnożyć ani przedłużać. Zarówno pora jak i liczba spotkań powinna służyć ich dobru" - czytamy w instrukcji.

Kuria podkreśla też w dokumencie, że nieakceptowalne jest "werbalne naruszanie godności" dzieci i młodzieży, a także "erotyzowanie języka" w ich obecności. W sytuacji, gdy rozmowa z dzieckiem ma dotyczyć spraw płciowości, duchowny ma obowiązek rozważyć, czy nie lepiej byłoby, gdyby dziecko na ten temat rozmawiało z osoba świecką. Jeśli jednak zdecyduje się sam na tę rozmowę, musi się wykazać "daleko idącą ostrożnością, delikatnością i roztropnością".

Całkowicie zakazane est częstowanie osoby nieletniej alkoholem lub papierosami, ale też akceptacja dla ich stosowania. 

W dokumencie czytamy też, że niedozwolone są wszelkie zachowania, które przekraczają granice intymności oraz ingerowanie w prywatność nieletnich.

Kuria zastrzega również, że wszystkie urlopowe wyjazdy księży, w których towarzyszy im osoba nieletnia, muszą być zgłoszone na piśmie kanclerzowi Kurii w terminie 30 dni od terminu rozpoczęcia wyjazdu.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej

Opisane są również zasady, jakimi maja się kierować parafie umożliwiające dzieciom dostęp do Internetu, z naciskiem na instalację programów filtrujących treści i dbanie o zabezpieczenie przed "dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju".

Według postanowień końcowych zawartych w "Normach" za ich wdrożenie odpowiedzialni są "wszyscy duchowni Diecezji Warszawsko–Praskiej, a zwłaszcza ci, którym powierzono różne sektory duszpasterstwa w porozumieniu z Księżmi Dziekanami, Proboszczami i innymi przełożonymi".

Pełna  treść dokumentu "Normy ochrony dzieci i młodzieży oraz zasady praktyk duszpasterskich w DW-P". (pdf)