„Benedykcie, nie jesteś sam. Zwykli katolicy piszą do Papieża” – pod takim hasłem akcję wsparcia dla papieża, który zdjął ekskomunikę z czterech biskupów lefebrystów, prowadzą w Internecie tradycjonaliści i ich sympatycy. W Polsce patronują jej portale: Fronda i poświęcony tradycyjnej liturgii Sanctus.

W liście do Benedykta XVI sygnatariusze przedstawiają się jako osoby, które pragną „budować Kościół przyszłości oparty na Tradycji. Wymaga to koniecznie przekazania przyszłym pokoleniom wiary, a także umiłowania dla liturgii katolickiej oraz obrony życia ludzkiego”. List ma być wyrazem wdzięczności dla papieża za zdjęcie ekskomuniki.

Ten gest wywołał – jak piszą – „niechęć wrogich Waszej Świątobliwości mediów, nas jednak napełnił olbrzymią radością i nadzieją. Modliliśmy się w intencji Waszej Świątobliwości, zgodnie z prośbą wyrażoną na samym początku Jego pontyfikatu: »Módlcie się za mnie, abym się nie uchylał od niczego z obawy przed wilkami«”.

Do wczoraj pod listem, przetłumaczonym na 11 języków, podpisało się ponad 32 tys. osób.

– Nie wiemy, ile z Polski, ale w komunikatach organizatorów pojawia się informacja, że najwięcej podpisów jest z Francji, Polski, USA, Kanady, Ameryki Południowej i Hiszpanii – mówi Magdalena Romaniuk z Fronda.

Na stronie nie ujawniono nazwisk sygnatariuszy. Poza podstawowymi danymi (np. kraj, wiek) podają liczbę dzieci – w sumie mają ich ponad 58 tys.

– List z podpisami zostanie przekazany zaufanemu prałatowi w kurii rzymskiej, który dostarczy go bezpośrednio papieżowi – dodaje Romaniuk.

Inicjatorem listu i utworzenia strony wsparcia dla Benedykta XVI ([link=http://www. soutienabenoitxvi.org]www. soutienabenoitxvi.org[/link]) jest francuska Grupa Refleksji między Katolikami, która łączy różne grupy przywiązane do tradycji i mszy trydenckiej.