Jak się ubiegać o odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieudany urlop

Prof. Hanna Zawistowska z Katedry Turystyki SGH: Niezgłoszenie uwag dotyczących jakości usług podczas wycieczki może skutkować brakiem możliwości złożenia reklamacji po powrocie.

Aktualizacja: 27.12.2019 11:09 Publikacja: 27.12.2019 07:05

Jak się ubiegać o odszkodowanie i zadośćuczynienie za nieudany urlop

Foto: 123RF

Zgodnie z prawem podróżny powinien zawiadomić organizatora w trakcie wyjazdu o niezgodności świadczonych usług z umową, czyli na przykład o tym, że hotel jest dalej od stoku, niż przewidywała to oferta. Co w takim wypadku powinno zrobić biuro podróży?

Jego obowiązkiem jest usunięcie niezgodności (np. zmiana hotelu) w rozsądnym terminie, czyli terminie adekwatnym do realnej możliwości załatwienia sprawy. Termin wyznacza podróżny. W przypadku nieusunięcia niezgodności w wyznaczonym czasie turysta może dokonać tego sam i wystąpić do organizatora o zwrot poniesionych wydatków. W dwóch przypadkach turysta nie ma obowiązku wyznaczenia takiego terminu, tj. jeśli organizator odmówi usunięcia niezgodności lub z okoliczności wynika, że niezgodność nie może być usunięta, np. nie ma hotelu spełniającego warunki określone w umowie.

Czytaj także:

Reklamacja i zwrot świątecznych prezentów prostsze on-line

Drogie futro zostaw w domu, a brylanty miej na sobie

Rekompensata za popsutą zabawę sylwestrową

Sylwester to żniwa dla złodziei aut

10 tys. zł - tyle może zapłacić fryzjer za złą fryzurę

Jak reklamować nieudany wyjazd

Co zrobić, jeśli biuro nie usunie niezgodności?

Jeśli niezgodność ma istotny wpływ na realizację imprezy, podróżny ma prawo do rozwiązania umowy bez konieczności uiszczenia opłaty za to rozwiązanie.

Jeśli jednak turysta nie rozwiąże umowy, organizator ma obowiązek dostarczenia podróżnemu świadczeń zastępczych bez obciążania go dodatkowymi kosztami. A jeśli jakość usług zastępczych jest niższa od jakości usług przewidzianych w umowie, organizator ma obowiązek obniżenia ceny imprezy.

Czy można odmówić przyjęcia świadczeń zastępczych?

Tak, ale jedynie w dwóch przypadkach – jeżeli świadczenia te nie są porównywalne z tym, co zostało określone w umowie, lub zaproponowana przez organizatora obniżka ceny jest zbyt niska.

Czy organizator w każdym przypadku musi usunąć niezgodność?

Nie. Czasem po prostu nie jest to możliwe lub wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. W tych przypadkach podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego ta niezgodność występowała. Obniżenie ceny nie przysługuje jednak podróżnemu, jeśli niezgodność została spowodowana jego wyłącznym działaniem lub zaniechaniem. Przykładem takiego zaniechania jest niewywiązanie się z obowiązku niezwłocznego powiadomienia organizatora o wszelkich stwierdzonych niezgodnościach, np. o tym, że hotel jest położony od stoku dalej, niż to zostało określone w umowie.

Czyli jeśli turysta nie złoży reklamacji w trakcie wycieczki, potem może nie mieć do tego już prawa?

Tak, brak powiadomienia może skutkować pozbawieniem możliwości skutecznego ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Powinno być zgłoszone niezwłocznie podczas imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy. Oznacza to, że jeśli skutki nienależytego wykonania usługi (np. zatrucie pokarmowe) wystąpią już po zakończeniu imprezy, powiadomienie o niezgodności może nastąpić po powrocie. Ważne, aby nastąpiło w miarę możliwości szybko.

Zgodnie z prawem podróżny powinien zawiadomić organizatora w trakcie wyjazdu o niezgodności świadczonych usług z umową, czyli na przykład o tym, że hotel jest dalej od stoku, niż przewidywała to oferta. Co w takim wypadku powinno zrobić biuro podróży?

Jego obowiązkiem jest usunięcie niezgodności (np. zmiana hotelu) w rozsądnym terminie, czyli terminie adekwatnym do realnej możliwości załatwienia sprawy. Termin wyznacza podróżny. W przypadku nieusunięcia niezgodności w wyznaczonym czasie turysta może dokonać tego sam i wystąpić do organizatora o zwrot poniesionych wydatków. W dwóch przypadkach turysta nie ma obowiązku wyznaczenia takiego terminu, tj. jeśli organizator odmówi usunięcia niezgodności lub z okoliczności wynika, że niezgodność nie może być usunięta, np. nie ma hotelu spełniającego warunki określone w umowie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Konsumenci
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów. Co ten wyrok oznacza dla banków
Prawo dla Ciebie
Sąd rozstrzygnie spór między córką i wdową po Grzegorzu Ciechowskim
Zawody prawnicze
Adwokatura przyjęła nowe zasady wykonywania zawodu. Zmiany w etyce i zastępstwach
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja zmienia łańcuchy dostaw w okresach wysokiego popytu