Mamy poważny wzrost kursu franka szwajcarskiego spowodowany koronawirusem oraz prawdopodobne problemy finansowe wielu kredytobiorców. Pojawiły się więc nawoływania o wsparcie dla pomysłu zawieszania spłaty zarówno kredytów frankowych, jak i złotowych, mimo braku regulacji prawnej. Ponoć pojawiają się autorskie propozycje banków na takie wakacje kredytowe. Jak kredytobiorca powinien do nich podchodzić?

W kredytach złotowych nie stanowi to w zasadzie większego problemu, ale frankowicze mogliby bez swojej woli uznać w aneksach swoje długi oraz dopuścić do niekorzystnych z punktu widzenia ich spraw w sądach rozwiązań umownych. W skrajnych przypadkach zapisy wprowadzane w takich aneksach mogą poważnie utrudnić dochodzenie roszczeń od banków, a nawet je zniwelować. Co istotne, banki nie przedstawiają dzisiaj treści proponowanych aneksów, lecz najpierw umożliwiają klientom deklarację przystąpienia do takiej formy zawieszenia spłat, a sam aneks ma być zawierany później, bezpośrednio w oddziale. Banki odmawiają wysyłania propozycji treści tych aneksów bezpośrednio do klientów.

Jak zatem podchodzić do takich propozycji?

Jeżeli klient nie ma możliwości zapoznania się z treścią aneksu i będzie zobligowany do jego zawarcia post factum w oddziale, to propozycja jest w tej części nie do zaakceptowania. Należy zwrócić uwagę, że samo wyrażenie zgody przez klienta na zawieszenie spłaty jest dobre, ale nie oznacza automatycznie uznania treści aneksu, z którym nie może się zapoznać. Również po przedstawieniu propozycji takiego aneksu klient powinien mieć wpływ na jego treść bądź możliwość odmowy jego zawarcia w niekorzystnych dla niego warunkach.

Czytaj także:

Koronawirus: UOKiK proponuje maksymalne ceny towarów i usług i zawieszenie spłaty kredytów

Jakie ryzyko wiąże się z zawartym aneksem?

Największym ryzykiem jest zawarcie aneksu zmieniającego warunki spłaty samego kredytu na przyszłość w zakresie klauzul indeksacyjnych. Aneks może ponadto spowodować uznanie dotychczasowego długu i zasad jego spłaty we wcześniejszym okresie. W przypadku sprecyzowania tych zasad i zaakceptowania ich post factum przez klientów istnieje ryzyko unicestwienia w umowie klauzul niedozwolonych ze skutkiem wstecznym, a przynajmniej przyjęcia, że od tej pory są one zalegalizowane. To rodzi bardzo duże ryzyko przegrania procesów przez frankowiczów w sądach bądź dużej redukcji ich dotychczasowych roszczeń.

Co zatem można zrobić bez ryzyka?

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

Sama decyzja o zawieszeniu spłaty i wyrażeniu na to zgody nie stanowi zagrożenia, jeśli aneks nie zostanie automatycznie zawarty. Po informacji z banku o obowiązku zawarcia aneksu nie należy go zawierać bez zapoznania się z jego treścią, a najlepiej skonsultować go z prawnikiem zajmującym się prowadzeniem spraw osób posiadających kredyt waloryzowany kursem CHF.