Zmiany te przewiduje przyjęty w środę przez rząd projekt noweli kodeksu postępowania cywilnego i kilku innych ustaw.

Ma wdrożyć wskazania wyroków TSUE ws. tzw. postępowania nakazowego z weksla w sporach przeciw konsumentom. Głównym wskazaniem TSUE jest stworzenie krajowym sądom cywilnym, w tym orzekającym w nich referendarzom, możliwości kontroli – jeszcze przed wydaniem nakazu zapłaty – umowy i jej załączników, którą przedstawiony sądowi weksel zabezpieczał. Wszystko, aby wychwycić niedozwolone (abuzywne) postanowienia umowne.

Czytaj także:

Niekonstytucyjny nakaz zapłaty z weksla in blanco - wyrok SN

Wydawany na posiedzeniu niejawnym bez udziału pozwanego, a nawet jego pisemnego stanowiska, nieprawomocny nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli, dolegliwy dla pozwanego prawie tak samo, jak zajęcie komornicze. Projekt poszerza też zakaz przenoszenia (indosu) praw z weksla wystawionego przez konsumenta na inne osoby (firmy windykacyjne) i obejmie nie tylko – jak teraz – kredyty konsumenckie, ale wszelkie umowy konsumenta z przedsiębiorcą. Ochrona ta ma obejmować nie tylko samego dłużnika, tj. stronę umowy zawartej z przedsiębiorcą, ale i poręczycieli. Występujący z pozwem nakazowym będzie musiał przedłożyć sądowi umowę zabezpieczoną wekslem. Bez tego sąd nie wyda nakazu i skieruje sprawę do zwykłego procesu, więc pozwany konsument uzyska możliwość prezentacji swych racji przed wydaniem orzeczenia. W szczególnych przypadkach ten może być zastąpiony oświadczeniem przed sądem, że pozwany jest konsumentem, pod groźbą grzywny do 3000 zł.

Przedłużony będzie termin na odwołanie od nakazu zapłaty, na tzw. zarzuty: do miesiąca, jeśli dłużnik jest z terenu Polski, i trzy miesiące, gdy doręczenie ma nastąpić poza Unią Europejską. Dla uniknięcia komplikacji terminy te mają dotyczyć zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców.

Opłata od zarzutów od nakazu zapłaty, którego przedmiotem było roszczenie przeciw konsumentowi, nie będzie mogła przekraczać 750 zł (to znacznie mniej niż w zwykłym postępowaniu). Do weksli wystawionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosować się ma przepisy dotychczasowe, a ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

– Część proponowanych złagodzeń już sądy stosują na podstawie orzeczeń TSUE i badają dokumenty źródłowe poprzedzające wystawianie weksla. Przedsiębiorcy najchętniej jednak posługują się wekslem, więc zapisanie ich praw w kodeksie wzmocni ich pozycję – wskazuje dr Mariusz Korpalski, radca prawny.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e-sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ