Rodzina tuż przed końcem wakacji w Grecji dostała SMS z informacją, że ich lot został przełożony na następny dzień. Turyści byli jeszcze w hotelu, więc wykupili kolejny nocleg. Po powrocie z wakacji wystąpili do przewoźnika o odszkodowanie za opóźniony lot na podstawie unijnych przepisów i zwrot kosztów noclegu. Linie odmówiły. Argumentowały, że opóźnienie wynikało niezawinionych przez nie nadzwyczajnych okoliczności. Lądowanie miało nastąpić już po zachodzie słońca, w sytuacji gdy nie działał system PAPI. To system świateł umieszczony na lotnisku. Pilot przełożył więc lot na następny dzień. Przewoźnik obecnym na lotnisku pasażerom zapewniał nocleg w hotelu. Zwrot kosztów noclegu w innym obiekcie uznał więc a nieuzasadniony. Podróżni powinni przyjechać na lotnisko, aby skorzystać z opieki przewoźnika.

Sąd rejonowy przyznał przewoźnikowi rację. Z załącznika 14 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym wynika, że system wzrokowy wskaźników ścieżki podejścia powinien być zapewniony do lądowania bez względu na to czy droga jest wyposażona w inne wzrokowe lub niewzrokowe pomoce nawigacyjne. Pilot mógł mieć więc trudności w ocenie prawidłowości podejścia bez względu na typ samolotu, którym kierował. Linie lotnicze nie mogą przedkładać zachowania punktualności lotów nad troskę o zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów. Sąd I instancji podkreślił też, że przewoźnik nie może odpowiadać za decyzje pasażerów o samodzielnym zakwaterowaniu w hotelu i decyzję o nieskorzystaniu z opieki linii lotniczych.

Jednak sąd drugiej instancji - Sąd Okręgowy w Gliwicach doszedł do nieco innych wniosków. Zgodził się wprawdzie co do oceny awarii systemu naprowadzania samolotu na lotnisku. Stanowi ona nadzwyczajne okoliczności, które zwalniają przewoźnika lotniczego z konieczności wypłaty odszkodowania za opóźnienie. Jeśli jednak pasażer poniósł koszty związane z dodatkowym noclegiem i wykazał je fakturami, linie muszą je zwrócić. Zgodnie z przepisami unijnego rozporządzenia 261 pasażerowie otrzymują bezpłatnie posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania oraz zakwaterowanie w hotelu gdy występuje konieczność pobytu przez jedna albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera. Powód nie zrezygnował z oferowanej na lotnisku pomocy. Nie dotarł na lotnisko, bo z wyprzedzeniem dostał SMS z informacją o opóźnieniu lotu.

Sygn. akt III Ca 1148/22

Czytaj więcej

Co zrobić by uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot