RPO: nowe prawo dla lombardów powinno wejść w życie jak najszybciej

Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje skrócenie okresu, w jakim lombardy będą mogły prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach.

Publikacja: 07.11.2022 14:26

RPO: nowe prawo dla lombardów powinno wejść w życie jak najszybciej

Foto: Fotorezpa, Andrzej Wiktor

W piśmie do sekretarza stanu w MF Piotra Patkowskiego Rzecznik wskazuje, że pożądane byłoby jak najwcześniejsze wejście przepisów ustawy w życie oraz skrócenie okresu, w jakim lombardy będą mogły prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach.

Chodzi o to, że w myśl projektu działalność lombardową niespełniającą nowych standardów będzie można bowiem prowadzić jeszcze nawet przez ponad dwa lata. Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, a przepisy określające zasady i warunki prowadzenia działalności lombardowej oraz funkcjonowanie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową - po 12 miesiącach. Przedsiębiorcy będą mieli czas na prowadzenie działalności lombardowej bez wpisu do rejestru jeszcze przez kolejne 12 miesięcy.

RPO zwraca uwagę, że projekt jest procedowany od długiego czasu oraz wszechstronnie konsultowany. Trudno zatem uznać, że przedsiębiorcy zostaną zaskoczeni nowymi zasadami i będą potrzebować długiego okresu dostosowawczego. Za skróceniem okresu przejściowego przemawia również fakt, że wiele rozwiązań przewidzianych w ustawie nie jest nowych - są wzorowane na regulacjach dotyczących kredytów konsumenckich.  

- Skoro celem prac legislacyjnych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony praw konsumentów, przepisy powinny wejść w życie jak najszybciej - podkreśla Rzecznik.

Jak zaznacza, w obecnej sytuacji gospodarczej coraz większa grupa konsumentów nie ma wystarczającej zdolności kredytowej do uzyskania finansowania bankowego. Wzmocnienie ich ochrony w przypadku korzystania z usług lombardów nabiera zatem istotnego znaczenia. Natomiast propozycja zezwalająca na prowadzenie działalności lombardowej bez spełnienia wymagań ustawowych, de facto spowoduje, że ochrona praw konsumentów będzie iluzoryczna przez długi okres.

Czytaj więcej

Nowe rygory dla lombardów

Nowa ustawa ma zapewnić transparentne prowadzenie działalności lombardowej, jasno określać obowiązki tych firm – mają działać wyłącznie w formie spółki kapitałowej, a minimalny kapitał to 50 tys. zł. Określać ma elementy umowy pożyczki lombardowej, jej koszty pozaodsetkowe, a także zasady sprzedaży przedmiotu zastawu lombardowego oraz odpowiedzialności za naruszenie ustawy.

Umowa ma być pisemna, aby konsument miał ją do celów dowodowych i powinien ją otrzymać najpóźniej w momencie jej zawarcia. Koszty pożyczki lombardowej nie mogą być wyższe niż jej 45 proc., a w przypadku wcześniejszej spłaty jej koszt ma być obniżony odpowiednio do okresu skrócenia.

Aby nie dochodziło do zaniżenia wartości zastawionego przedmiotu lub sprzedania go za zbyt niską cenę, przewidziano, że lombard ma poinformować konsumenta jeszcze przed zawarciem umowy o wycenie zastawianego przedmiotu, a w razie potrzeby jego sprzedaży ma być zorganizowana internetowa aukcja publiczna dla nieograniczonego kręgu osób. Odstępstwo od organizowania aukcji przewidziano tylko dla pożyczek do 300 zł.

Za naruszenie rygorów ustawy przez firmy lombardowe przewiduje się wysokie kary finansowe, które nakładać ma Komisja Nadzoru Finansowego.

Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez rząd jeszcze w tym roku.

W piśmie do sekretarza stanu w MF Piotra Patkowskiego Rzecznik wskazuje, że pożądane byłoby jak najwcześniejsze wejście przepisów ustawy w życie oraz skrócenie okresu, w jakim lombardy będą mogły prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach.

Chodzi o to, że w myśl projektu działalność lombardową niespełniającą nowych standardów będzie można bowiem prowadzić jeszcze nawet przez ponad dwa lata. Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, a przepisy określające zasady i warunki prowadzenia działalności lombardowej oraz funkcjonowanie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową - po 12 miesiącach. Przedsiębiorcy będą mieli czas na prowadzenie działalności lombardowej bez wpisu do rejestru jeszcze przez kolejne 12 miesięcy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Sąsiad zajrzy nam przez płot? Zmiany w prawie budowlanym i budowanie bliżej siebie
Sądy i trybunały
Izba Cywilna SN zbada pytania Ziobry o tryb korekty płci. Choć Bodnar je wycofał
W sądzie i w urzędzie
Sądy nie chcą nagrań z samochodowej kamerki. Jest propozycja
Spadki i darowizny
Wzięła darowiznę i poszła swoją drogą. SN rozstrzygnął spór babci z wnuczką
Prawo pracy
Praca zdalna w odwrocie. Nowe przepisy nie pomogły
Prawo karne
Nie tylko Collegium Humanum. Rektorzy trzech uczelni zatrzymani przez CBA