Ustawa o wakacjach kredytowych wskazuje, że konsument składa wniosek o zawieszenie spłaty kredytu w postaci papierowej (można to zrobić bezpośrednio w banku lub wysłać pocztą) albo elektronicznej, np. e-mailem, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.

Niezależnie od formy, wniosek powinien zawierać co najmniej:

1) oznaczenie konsumenta;

2) oznaczenie kredytodawcy;

3) oznaczenie umowy;

4) wskazanie wnioskowanego okresu lub okresów zawieszenia spłaty kredytu;

5) oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych

6) klauzulę odnoszącą się do pkt 5 o treści: “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wiele banków udostępnia na swoich stronach wzór wniosku. Także Rzecznik Finansowy opublikował wzór, z którego można skorzystać:

Wakacje kredytowe - wzór wniosku

Rzecznik zastrzega, że wzór wniosku nie jest załącznikiem do ustawy o wakacjach kredytowych. Wypełniając go kredytobiorca sam musi zdecydować, czy skorzysta z wszystkich możliwych okresów odroczenia, czy też tylko z niektórych.

- To kredytobiorca decyduje, w jakim zakresie skorzysta z możliwości zawieszenia spłaty rat kredytu a propozycja wniosku, wymienia wszystkie okresy zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy o wakacjach kredytowych, w jakich konsument może skorzystać z odroczenia spłaty - podkreśla RF.

Rzecznik przypomina, by na wypadek późniejszej ewentualnej reklamacji zatrzymać potwierdzenie nadania listu z wnioskiem lub złożenia wniosku w banku.

Czytaj więcej

Wakacje kredytowe: Gdzie i jak się skarżyć na problemy z bankiem