Te i wiele innych nowych rygorów ma wzmocnić ochronę konsumentów nabywających towary lub usługi na odległość. Zmiany te zawiera projekt noweli ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, który we wtorek przyjął rząd.

Nowela ma wdrożyć wskazania dyrektywy Omnibus zmieniającej wcześniejsze akty unijne w celu lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów o ochronie konsumenta.

Czytaj więcej

Zakupy online - nowe problemy konsumentów

Przed wydaniem tej dyrektywy stwierdzono, że część instrumentów ochrony praw konsumentów ma ograniczoną skuteczność, a wiele problemów wymaga rozwiązania. Brakuje przejrzystości usług i ofert proponowanych konsumentom z internetowych platform handlowych. Konsumenci korzystający z platformy handlowej otrzymują różnorodne oferty od dostawców sprzedających na danej internetowej platformie, jak również oferty od niej samej. Nie zawsze wiedzą, jak ustalono ranking prezentowanych im ofert ani od kogo pochodzą. Bywają błędnie przekonani, że mają do czynienia z przedsiębiorcami, a więc korzystają z praw przysługujących konsumentom.

Dyrektywa Omnibus nakłada na państwa Unii obowiązki sprecyzowania i wzmocnienia sankcji oraz daje konsumentom dodatkowe indywidualne środki ochrony prawnej, jeśli doznali uszczerbku w wyniku nieuczciwych praktyk handlowych. Niezależnie od wdrożenia dyrektywy projekt przewiduje dodatkowe regulacje dotyczące umów zawieranych poza lokalem, mające wyeliminować nieprawidłowości identyfikowane przez prezesa UOKiK, który jest odpowiedzialny za opracowanie projektu.

Te nowe narzędzia to zakaz zawierania umów o świadczenie usług finansowych podczas pokazu i wycieczki, z wręcz podwożeniem konsumentów do banków w celu zawarcia takich umów. A także zakaz przyjęcia płatności dla umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa do czasu zakończenia biegu terminu odstąpienia od umowy, co pozwoli ograniczyć ryzyko strat konsumentów. Tym bardziej że często są wprowadzani w błąd co do istnienia prawa do odstąpienia od umowy. Wreszcie zakaz sprzedaży wyrobów medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa, które są często oferowane podczas pokazów organizowanych w celach handlowych.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu